Česky CZEnglish EN

Nové smysluplné využití pro brownfieldy: Brno se zapojí do projektu Soběstačnost sociálního zemědělství ve městě prostřednictvím uhlíkových kompenzací

24. listopadu 2021

Brno zpřístupní část vybraného brownfieldu, který je v jeho vlastnictví, aby na jeho pozemku mohla proběhnout experimentální část projektu „Soběstačnost sociálního zemědělství ve městě prostřednictvím uhlíkových kompenzací“ v rámci Grantové agentury Johanna Gregora Mendela Mendelovy univerzity v Brně. S podporou této aktivity dnes souhlasila Rada města Brna.

„Základní myšlenkou projektu je propojení Brna jako vlastníka městské plochy, konkrétně části nevyužívaného brownfieldu, společností, které chtějí snížit svoji uhlíkovou stopu, lidí s malou možností uplatnění na trhu práce a místních komunit,“ představila základní koncept primátorka města Brna Markéta Vaňková a dále uvedla: „Jedná se o takzvané sociální zemědělství. To kombinuje prvky zemědělské aktivity, sociální a terapeutické práce, vzdělávání a komunitní služby. Mezi nejdůležitější benefity patří pracovní zapojení lidí bez domova, případně dalších na trhu práce znevýhodněných skupin obyvatel. Hodnotná je i podpora místních komunit, díky ozelenění také snižování dopadů klimatické změny a zlepšení sociálního, ekonomického a environmentálního mikroprostředí města.“

Další podrobnosti pak doplnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík: „Jde o aktivitu, která není ekonomicky rentabilní a neobejde se bez podpory ze soukromých či veřejných zdrojů. Jednou z možností, jak ji dlouhodobě financovat, je využití poptávky po snižování uhlíkové stopy a takzvaných uhlíkových kompenzacích. V případě zemědělství je využíván princip obohacování půdy uhlíkem, který v ní zůstává, nedostává se tak do ovzduší. Půda se nejčastěji obohacuje o organický uhlík prostřednictvím materiálu, jako je kompost, biouhel nebo posklizňové zbytky. Tak jak se zvyšuje množství uhlíku v půdě, které je každoročně změřeno, mohou si zájemci určité množství v půdě vázaného uhlíku koupit a snížit si tak vlastní uhlíkovou stopu.“

V Brně se v současné době nachází 106 brownfieldů o celkové rozloze přes 290 hektarů. „Využitelných lokalit máme tedy v Brně aktuálně dostatek, takže nebude problém vytipovat vhodné místo, kde bude možné umístit velkoobjemové květináče, o které se bude zapojená skupina občanů starat a získávat tak pracovní návyky a zkušenosti pro další rozvoj. Dojde tak k zatraktivnění městských ploch, které budou smysluplně využity do doby, než bude zahájena jejich rekonverze,“ popsal zapojení města náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dodal: „Do projektu bude pasivně zapojena také společnost Teplárny Brno, a. s., která poskytne součinnost při vyhodnocování ekonomického přínosu pro firmy. Jedinečnost projektu také spočívá v propojení aktivit 4 fakult, přičemž každá z nich bude sledovat své dílčí cíle a na závěr dojde ke zhodnocení projektu ze stránky sociální, ekonomické, krajinářské a z pohledu mitigačních opatření pro změnu klimatu.“

V případě, že bude projekt úspěšný v žádosti o finanční podporu, měla by plánovaná spolupráce začít v příštím roce.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.11.2021 13:05
  • Datum poslední aktualizace: 24.11.2021 13:05
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design