Česky CZEnglish EN

Nová smlouva umožní rozvoj e-shopu Brno iD

16. prosinec 2020

Vedení města dnes schválilo uzavření nové příkazní smlouvy s Dopravním podnikem města Brna na zajištění dostupnosti služeb v e-shopu Brno iD. Díky této smlouvě bude možný další rozvoj této platformy. 

Uzavřením nové příkazní smlouvy se ruší ta stávající, schválená v prosinci roku 2019, v rámci které brzy bude vyčerpána stanovená částka 1,95 milionu korun bez DPH. Další rozvoj integrované dostupnosti služeb v e-shopu Brno iD tak i s ohledem na tuto skutečnost vyžaduje uzavření nové smlouvy. Nejvhodnější období pro dohody o ukončení stávající a uzavření nové smlouvy je konec kalendářního roku. 

Inovovaná příkazní smlouva by měla městu sloužit k lepšímu dlouhodobému řízení rozvoje platformy Brno iD, která by měla postupně sjednocovat a nabízet stále se rozšiřující škálu služeb. Nová smlouva více upřesnila rozdíly v postupu mezi vylepšováním existujících a zadáváním tvorby zcela nových modulů,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Nová smlouva uzavřená na příští rok počítá s výdaji ve výši dvou milionů korun.

Na rok 2021 je v plánu především zaměření vývoje na integraci služeb z oblasti kultury. Vedle toho se má nadále rozvíjet a rozšiřovat škála služeb nabízených v již existujících modulech. Důležitou ambicí je také integrace celého portálu do připravovaného nového webu města Brna,“ dodal Tomáš Koláčný.


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.12.2020 14:19
  • Datum poslední aktualizace: 16.12.2020 14:19
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design