Česky CZEnglish EN

Nová pracovní skupina vytvoří metodiku pro prodej domů

12. květen 2020

Rada města Brna na svém včerejším zasedání zřídila pracovní skupinu pro tvorbu jednoznačné metodiky výpočtu návratnosti nutných oprav v kontextu podmínky zařazení domu na Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Skupina bude mít jedenáct členů. 

Zastupitelstvo města Brna dne 15. 3. 2016 schválilo Postup města při prodeji bytového fondu a Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Tento seznam může být rozšířen za dodržení několika podmínek: Výše nákladů na potřebné opravy domu přesáhne výši nájemného, kterou lze z pronájmu získat za 15 let, a zároveň bude prodej doporučen zastupitelstvem dané městské části.

„K tomuto ale nebyla stanovena přesná metodika, která by městskou část navedla k standardizovanému způsobu tvorby výpočtu výše nákladů a výnosů a zastřešila postup v rámci všech městských částí. Pracovní skupina má tedy za cíl sjednotit a zprůhlednit přístup městských částí k výpočtu návratnosti bytových domů,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

„Zastupitelstvu města Brna byly doposud při jednání o prodeji bytového fondu předkládány rozdílné podklady z jednotlivých městských částí. Díky nové metodice bude případný budoucí prodej městských bytových a rodinných domů přehlednější a transparentnější,“ doplnil 2. náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Členy pracovní skupiny budou:

- Róbert Čuma (jako vedoucí pracovní skupiny), radní pro oblast majetku,
- Marek Lukáš, člen komise pro správu bytových domů RMČ Brno-střed,
- Miroslav Bárta, člen ZMČ Královo Pole,
- Marek Viskot, člen ZMB a předseda komise bydlení RMB,
- Jan Sponar, vedoucí Oddělení bytové výstavby Bytového odboru,
- Olga Nováková, vedoucí Úseku 3. náměstka primátorky,
- Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního,
- Pavel Dočkal, vedoucí Oddělení realitní ekonomiky Majetkového odboru,
- David Trllo, člen ZMB a místopředseda komise bydlení RMB,
- Jitka Ivičičová, členka ZMB a místopředsedkyně komise územního plánování a rozvoje RMB,
- dosud neurčený zástupce MČ Brno-střed. 

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.05.2020 09:04
  • Datum poslední aktualizace: 12.05.2020 09:04
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design