Česky CZEnglish EN

Nepotřebné, ale funkční spotřebiče dostanou druhou šanci

18. prosinec 2019

Koupíte si nový typ pračky, který má více funkcí, ale starý spotřebič pořád funguje. Nemusí však skončit jako odpad. Společnost ELEKTROWIN spustila projekt „Jsem zpět“, který má za cíl dát vybraným plně funkčním elektrospotřebičům druhou šanci. Radní dnes schválili, že se do projektu zapojí i Brno.

Rada města Brna dnes schválila smlouvu o spolupráci na projektu „Jsem zpět“ mezi městem Brnem a společností ELEKTROWIN, která provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Projekt bude realizován na Sběrném středisku odpadů Vídeňská–Jílová, neboť jsou zde prostory vhodné ke shromažďování vybraných elektrospotřebičů.

Podle dosavadních zkušeností z jiných evropských zemí má opětovné použití výrobků pozitivní dopad na životní prostředí, protože se snižuje produkce odpadu, ale i na oblast ekonomickou vytvářením dalších pracovních míst. Projekt Jsem zpět také zpřístupňuje jinak nedostupné zboží lidem s nízkými příjmy, má tedy i aspekt sociální. Protože preferujeme předcházení vzniku odpadu před jeho likvidací, považujeme projekt za přínosný a máme zájem se na něm podílet,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Projekt „Jsem zpět“ funguje tak, že zpětně odebrané plně funkční spotřebiče jejich majitelé dobrovolně darují tím, že je odvezou na určené sběrné středisko odpadů, kde spotřebiče odevzdají a podepíšou potvrzení 

o přenechání elektrospotřebiče k opětovnému použití. Tyto elektrospotřebiče jsou zde shromážděny do příjezdu servisního technika určeného společností ELEKTROWIN, který na místě posoudí, zda jsou pro projekt vhodné. U vybraných přístrojů pak technik zajistí odvoz a provedení odborné kontroly, po které mohou být předány na místo, kde jsou nejvíce zapotřebí (například Klokánky Fondu ohrožených dětí, azylové domy či jiné vybrané organizace). 

Město Brno bude v rámci projektu „Jsem zpět“ zajišťovat sběr vybraných elektrospotřebičů na určeném sběrném středisku odpadů, podpis potvrzení o přenechání spotřebiče k opětovnému použití a jejich shromažďování do okamžiku předání určenému servisnímu technikovi. Město Brno neponese odpovědnost za bezpečnost a technickou způsobilost vybraných elektrospotřebičů určených k opětovnému použití. 


Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.12.2019 15:45
  • Datum poslední aktualizace: 18.12.2019 15:45
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design