Česky CZEnglish EN

Nechte nájemníky, ať si byt opraví. Brno dává městským částem nástroj k urychlení pronájmů

10. červen 2020

Nové obklady, dlažba nebo dveře. Drobnější opravy si nově nájemníci budou moci zařídit sami. Město mění pravidla pronájmu městských bytů a městským částem dává nástroj, jak urychlit obsazování bytových jednotek.

Dva roky po poslední úpravě město aktualizuje Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. „Prvotní návrhy na změnu pravidel vzešly z podnětů městských částí Brno-střed a Brno-sever, které navrhovaly, aby bylo možné zájemcům pronajmout i byty, které nejsou bez oprav způsobilé k užívání, a aby si je tito zájemci mohli opravit sami. Během dvou let aplikace pravidel se také odkryla místa, která byla výkladově problematická nebo nejednoznačná nebo kde znění nevyhovovalo potřebám praxe. Návrh změn připomínkovaly městské části, které spravují většinu bytového fondu města, i bytová ombudsmanka,“ popsala primátorka Markéta Vaňková.

„Mezi nejdůležitější úpravy pravidel patří, že městské části budou moci umožnit nájemníkům spravit byty vlastním nákladem. Investice, kterou do bytu vloží, se bude moci například umořovat v nájmu. Aktuálně mají městské části přes 1000 volných bytů, z velké části kvůli tomu, že nejsou ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a jsou proto dlouhodobě neobsazené. Jen v městské části Brno-střed je volných přes 400 bytů, v Brně-severu přes 300. Stovky bytů tak bude možné okamžitě nabídnout žadatelům, a vzhledem k příznivému nájemnému věřím, že si rychle najdou nové obyvatele,“ doplnil náměstek pro bydlení a správu majetku Jiří Oliva.

Cena oprav je omezena limitem 2 500 Kč/m2 celkové plochy bytu. Městské části tímto získají nástroj pro rychlejší obsazování bytů. Základní podmínky pronájmu (zejména rozsah oprav, postup v souladu s podmínkami pro nakládání s veřejnými prostředky a způsob kompenzace žadatelem vynaložených nákladů na opravy bytu) zveřejní městská část současně se zveřejněním nabídky bytu. Předpokládá se, že větší rekonstrukce bytů bude vždy prováděna na náklady města nebo městské části.

Další změny se týkají například startovacích bytů. Navrhuje se změnit délku jejich pronájmu – základní by zůstala na třech letech, prodloužit by bylo možné místo jednoho roku o dva. „Dosud tu navíc byla podmínka, že prodloužení je možné jen ve výjimečných případech – toto ustanovení jsme z pravidel úplně vypustili. Snažíme se tímto krokem vyjít vstříc mladým lidem, pro které je čím dál těžší zajistit si prostředky na získání hypotéky a vlastního bydlení,“ komentoval Jiří Oliva. Úprava se dotkne také výběru nájemců startovacích bytů. Jako dosud budou žadatelé losováni, ale nově v pořadí 1) žadatelé s dítětem/dětmi, 2) manželé a registrovaní partneři, 3) ostatní žadatelé.

Město dále navrhuje kompenzovat městským částem rozdíl nájemného u sociálních bytů. Chce tím městské části motivovat, aby část běžných bytů nabízely právě jako sociální, kde je nájemné nižší. Podle orientačního výpočtu za rok 2019 činí u stávajících sociálních bytů rozdíl mezi jejich nájemným a nájemným za běžný obecní byt zhruba 1 700 000 Kč.

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města schválili zastupitelé 20. 6. 2017, současná platná verze byla přijata zastupiteli 4. září 2018. Předloženou aktualizací se budou zastupitelé zabývat na svém příštím zasedání 16. června 2020.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.06.2020 14:05
  • Datum poslední aktualizace: 10.06.2020 14:05
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design