Česky CZEnglish EN

Návrh na zpětvzetí žaloby byl podán. Stavbě Janáčkova kulturního centra definitivně nic nebrání

28. srpen 2019

Všechny lhůty proběhly, podpisy na dohodě o narovnání, jejíž znění schválilo Zastupitelstvo města Brna, jsou kompletní. Návrh na zpětvzetí žaloby Atelieru M1 architekti, který se ohrazoval proti zásahu do svých autorských práv, byl podán tento týden. Padla tak poslední formální překážka, která bránila zahájení stavby Janáčkova kulturního centra.

„Dohoda byla fakticky uzavřena a potvrzena již v červnu a nebyl žádný důvod předpokládat, že by se věci ubíraly nečekaným směrem. Z mého pohledu se tedy jedná o jakousi symbolickou tečku za tak trochu nešťastným sporem, který má šťastný konec,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Nejenže jsme zase blíž otevření vysněného koncertnímu sálu, ale současně s tím i blíž zpřístupnění podzemních garáží, které byly od počátku součástí celého projektu a na jejichž využití jsem občany často dotazována.“

Radní pro kulturu Marek Fišer uvítal, že nebude docházet k dalším průtahům, a připomněl tři zásadní body dohody: „Zůstává zachována garance špičkové akustiky sálu a současně i zajištění dobrého výhledu diváků, mělo by dojít k umístění technologického centra pod terén mimo stavbu a výrazně se zlepší podmínky pro novou výsadbu zeleně v předprostoru Janáčkova kulturního centra.“

Projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení a na projektové dokumentaci pro provedení stavby jsou v plném proudu. „Pokud nedojde k nějakým nečekaným komplikacím, samotná stavba by mohla začít v druhé polovině příštího roku,“ doplnila informace primátorka Markéta Vaňková.

V roce 2002 město vyhlásilo otevřenou veřejnou mezinárodní architektonickou soutěž, ze které měl vzejít nový koncertní sál pro Filharmonii Brno. Z 80 účastníků vybrala mezinárodní porota jednomyslně návrh autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby z Atelieru M1 architekti.
Na soutěž navázala studie proveditelnosti a projekt k územnímu řízení a v roce 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí. V témže roce bylo zahájeno stavební řízení pro I. etapu stavby, tedy podzemní garáže, na základě kterého projekt získal stavební povolení a byl vysoutěžen dodavatel. Dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci pro I. etapu dokumentaci připravil Atelier M1 architekti.
První etapa, tedy výstavba tří pater podzemních garáží, která zahrnovala také konstrukční a statickou přípravu pro druhou etapu, proběhla v letech 2015–2017.
Pro druhou etapu JKC, tedy nadzemní stavbu s koncertním sálem, bylo v roce 2016 vypsáno výběrové řízení na projektanta dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. V podmínkách soutěže město požadovalo, aby se tým prokázal realizací úspěšně fungujícího koncertního sálu obdobných parametrů s tím, že v čele týmu musí být akustik, který již realizoval nejméně tři obdobné sály. Podmínkou byla také například délka praxe či zkušeností se stavbami podobného objemu v památkové zóně. Kvalifikačním kolem prošli dva ze čtyř přihlášených účastníků, v soutěžním kole zvítězil tým ve složení ve složení Tomasz Konior (generální projektant), Yasuhisa Toyota (hlavní akustik) a Petr Hrůša (projektant stavební části). Tento tým projektantů představil v září 2018 svůj návrh možné podoby koncertního sálu, která se však odlišovala od původního architektonického návrhu společnosti Atelier M1 architekti a nebyla v souladu s parametry vydaného územního rozhodnutí.
Autoři z Atelier M1 architekti o pár dní později zažalovali město za porušení autorských práv plynoucích z uzavřené licenční smlouvy. Nové vedení města ustavené po volbách v říjnu 2018 s nimi zahájilo jednání, které v únoru 2019 vyústilo ve stanovení podmínek, za kterých je Atelier M1 architekti ochoten vzít žalobu zpět. Výsledkem je dohoda o narovnání mezi statutárním městem Brnem, Brněnskými komunikacemi a. s., Ing. arch J. Hájkem, Ing. arch J. Havlasem, Mgr. akad. arch. P. Jobou a společností Atelier M1 architekti, s. r. o.
Na základě této dohody byl podán tento týden návrh zpětvzetí žaloby na ochranu před zásahem do autorského práva podepsaný všemi stranami sporu.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.08.2019 13:31
  • Datum poslední aktualizace: 28.08.2019 13:31
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design