Česky CZEnglish EN

Namísto brownfieldů bydlení, služby a práce. Město navazuje spolupráci s investory – kolem bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru vznikne nová čtvrť

17. března 2021

Revitalizace dvou brownfieldů, areálu bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru, dá vzniknout nové moderní městské čtvrti. Ta bude naplňovat vizi města krátkých vzdáleností, v němž jsou vzájemně dostupné bydlení, práce, služby, vzdělávání a volnočasové aktivity. Základní principy koordinovaného postupu přeměny rozvojového území a výstavby definuje Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, společností Nová Zbrojovka a IMOS development otevřeným podílovým fondem. Dnes ji projednala Rada města Brna a doporučila její schválení zastupitelům.

„Namísto továrních areálů bydlení, služby a pracovní příležitosti. K tomu odpovídající dopravní dostupnost, rekreační plochy i vybudování nové školy a dvou školek, to jsou viditelné příklady plánované spolupráce na vzniku nové čtvrti,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Unikátní je nový bulvár. Čtyřpruhová pozemní komunikace charakteru městské třídy má být široká 30 metrů a její součástí bude jízdní cyklopruh v každém směru jízdy a stromořadí.“

Plán dopravního řešení upřesnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl: „Nová čtvrť bude napojena na veřejnou hromadnou dopravu, prodloužením a propojením ulic Dukelská a Šámalova vznikne zcela nový bulvár propojující Husovice a Židenice. Nová komunikace také vymístí z velkého městského okruhu část hromadné dopravy, jejíž trasy aktuálně po tomto okruhu vedou. Tím bude na velkém městském okruhu zaručena výrazně lepší propustnost a plynulost dopravy, přičemž se uleví stávající přetížené ulici Dukelské.“

Současně se řeší veškerá potřebná infrastruktura. „Plánujeme přeložení stávající a také založení nové kmenové stokové sítě nebo protipovodňová opatření, bez kterých není možno rozvíjet celé území,“ připomněl radní pro investice David Grund.

Konstrukce Smlouvy o spolupráci, financování projektů a jejich budoucí majetkoprávní vypořádání vychází z připravovaných Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, které jsou na programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Brna. „Na dnes projednávanou smlouvu budou v rámci postupné výstavby projektů navazovat dílčí smlouvy – například smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury či smlouvy majetkoprávního charakteru. Principy financování projekčních činností a samotné realizace či převodu pozemků do vlastnictví města jsou nastaveny tak, aby bylo dosaženo souladu s legislativou týkající se zadávání veřejných zakázek,“ uzavřela téma primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Smlouva o spolupráci zachycuje tyto projekty:
1) ÚPRAVA VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ
2) BULVÁR PŘES ULICI BRATŘÍ MRŠTÍKŮ
3) NOVÁ DUKELSKÁ
4) SPORTOVNÍ NÁBŘEŽÍ
5) NOVÝ MOST PŘES SVITAVU
6) NOVÁ ŠÁMALOVA
7) PROPOJENÍ UL. MARKÉTY KUNCOVÉ
8) ROZŠÍŘENÍ UL. ŠÁMALOVA A ÚPRAVY ULICE ZÁBRDOVICKÁ
9) MHD – TROLEJBUSOVÉ VEDENÍ
10) PŘELOŽENÍ KMENOVÉ STOKY E A ZALOŽENÍ KMENOVÉ STOKY E1
11) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ – V ÚSEKU 21 A 22
12) PROJEKT 12 ZŠ V AREÁLU ZBROJOVKY
13) Projekt 13 MŠ NA OBOU ÚZEMÍCH

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.03.2021 16:22
  • Datum poslední aktualizace: 17.03.2021 16:22
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design