Česky CZEnglish EN

Nájemci nebytových prostor mají splatnost nájemného odloženou do konce roku. Město připravuje postup pro jeho odpuštění

27. května 2020

Už 23. března schválili brněnští radní, že nájemci městských nebytových prostor nesvěřených městským částem mohou nájemné za období od 12. 3. do 30. 6. uhradit se zpožděním. Šlo o jednu z forem podpory podnikatelů zasažených vládními nařízeními. Datum, do kterého by za to město neúčtovalo žádné sankce, bylo stanoveno na 31. 7. Na svém dnešním zasedání radní upravili usnesení tak, aby bylo v souladu s mezitím přijatou legislativou. Lhůta pro zaplacení daného nájemného byla prodloužena do konce letošního roku.

„Tímto krokem respektujeme ustanovení zákona 210/2020 Sb., který stanovuje do 31. 12. 2020 tzv. ochrannou dobu. Během ní nemůže pronajímatel dát nájemci nebytových prostor, který je podnikatelem, výpověď z důvodu nezaplacení nájemného za dobu rozhodnou, což je období od 12. 3. do 30. 6. 2020. Okruh subjektů, ke kterým se ale vztahuje brněnské opatření, je širší než ten v zákoně, protože kromě podnikatelů se týká i nájemců nepodnikatelského charakteru, jako jsou např. spolky nebo jiné neziskové organizace,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Opatření se vztahuje na nájemce nebytových prostor s výjimkou parkovacích a garážových stání a dále například na nájemce staveb, pozemků sloužících jako sportoviště nebo výcvikové plochy autoškol.

„Zároveň byl již dříve schválen záměr nájemné částečně nebo úplně odpustit a nyní připravujeme postup podávání a administrace žádostí. Čekáme, jaké kroky v tomto směru podnikne vláda, abychom na ni účelně navázali,“ doplnil náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Brno podniklo již několik kroků, jimiž systematicky podporuje nejvíce zasažené oblasti podnikání. Mezi obecnou podporu podnikání patří vedle výše uvedených opatření v oblasti nájemného podpora celoroční virtuální obchodní platformy Kontakt-Kontrakt a certifikační vouchery určené pro firmy vstupující na zahraničí trhy. V gastrosféře město vyšlo vstříc provozovatelům zahrádek a vyzvalo městské části, aby jim pro letošek odpustily místní poplatek s tím, že je připraveno jim ušlé finance kompenzovat. (Díky rozhodnutí městské části Brno-střed se také zjednodušila administrativa povolování restauračních zahrádek na jejím území.) Došlo též ke zmírnění podmínek konzumace alkoholu na veřejnosti – pití od místních prodejců si lidé mohou dát i v parcích a na několika náměstích v centru. Hoteliérům budou odpuštěny ubytovací poplatky, především tuzemské turisty by měla nalákat městem zajištěná komunikační kampaň a Brno také finančně podpoří turistickou kartu Brnopas. V kultuře došlo k úpravě podmínek dotací rozšířením možnosti využití poskytnutých peněz.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.05.2020 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 28.05.2020 11:54
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design