Česky CZEnglish EN

Na Vodově se plánuje oprava stoleté kanalizace a vodovodu. Alej zůstane zachována

17. červen 2020

Téměř sto let slouží svému účelu vodovod a kanalizace na ulici Vodova. Město společně s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi připravují jejich rekonstrukci. Na dnešním jednání radní vybrali dodavatele projektové dokumentace. Stala se jím společnost JV PROJEKT VH.

„Vodovod a kanalizace na ulici Vodova nejsou v dobrém stavu a je nezbytná jejich rekonstrukce. Projektová dokumentace navrhne konkrétní provedení, a to v délce ulice od křížení s Červinkovou po Dobrovského. Celkem se jedná o opravu 1302 metrů vodovodu, 708 metrů kanalizace a chodníků v této oblasti. Zároveň se budeme snažit minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně. Jsem rád, že se nám to u tohoto projektu podaří,“ uvedl David Grund, radní pro oblast investic.

Ve výběrovém řízení byla vybrána společnost JV PROJEKT VH, která dokumentaci zpracuje za 4 545 970 Kč. Lhůta plnění dokumentace pro územní řízení je 171 dní ode dne podpisu smlouvy. Následně (po vydání pokynu městem) zpracuje dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby, a to do 152 dní.

„Je to poprvé, co jsme do zadávacího řízení přidali podmínku na zachování zeleně při podobných stavebních pracích. Dendrologický průzkum ukázal, že je místní lipová alej zdravá a vitální. Zároveň má nezpochybnitelný vliv na klima, kdy koruny stromů stíní přímému svitu slunce a ochlazují okolí,“ podotkl Petr Hladík, 1. náměstek primátorky, který má v gesci životní prostředí.

Projekt bude obsahovat průzkum a přípravu stromů (zjištění kořenového systému), podmínky ochrany stromů během stavebních prací (ruční výkopy v blízkosti stromů, možnost lokálního užití air-spade, maximální doba výkopů ve vztahu k obnaženému kořenovému systému, omezení vibrování podkladních vrstev, stanovení zálivky a ochrany kořenových systémů), podporu podmínek růstu stromů (vylepšení půdních podmínek, podmínky zálivky v kritických obdobích sucha). Zhotovitel také navrhne skladbu podkladních vrstev komunikace, aby byly maximálně propustné a zasakovaly dešťovou vodu.

Předpokládané náklady na samotnou rekonstrukci činí 77,5 milionu Kč.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.06.2020 15:32
  • Datum poslední aktualizace: 17.06.2020 15:32
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design