Česky CZEnglish EN

Na ulici Palcary u brněnské zoo přibude několik desítek nových parkovacích míst

11. červenec 2017

Ulici Palcary, která přetíná hranici městských částí Bystrc a Komín, čeká rekonstrukce. Její součástí je i rozšíření stávajícího parkoviště. Díky tomu se rozšíří možnost parkování v okolí brněnské zoologické zahrady.
Současně dojde také k rozšíření ulice Palcary, vybudování jednostranného chodníku a uložení chybějících inženýrských sítí. Rekonstruovat se bude 450 metrů ulice Palcary od křižovatky s ulicí U Zoologické zahrady a také 150 metrů navazující odbočky podél nové výstavby rodinných domů.

Rada města Brna dnes vybrala zhotovitele projektové dokumentace na tento projekt – Alternativní dopravní studio ADOS nabídkovou cenou 1.927.067,00 Kč bez DPH.

„Stávající parkoviště má kapacitu 72 parkovacích míst pro osobní auta a dvě místa pro autobusy. Na rozšíření parkoviště je nyní vyčleněna plocha dalších 5600 m². Podle norem zde bude možné umístit 150 až 200 nových míst pro osobní automobily a počítáme i s dalšími parkovacími místy pro autobusy. V průběhu projektové přípravy dojde také k posunutí střediska sběrného odpadu, které nyní brání rozšíření parkoviště. Přesný počet nových parkovacích míst bude možné upřesnit až na základě projektové dokumentace, jejíž zpracování jsme nyní zadali,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek.

Vybraný projektant vypracuje samostatnou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně a geologického průzkumu. Výsledkem bude návrh konstrukce vozovky a případný návrh výměny podloží, včetně zapracování veřejného osvětlení přístupové cesty k útulku pro opuštěná zvířata v MČ Brno-Komín. Součástí akce je pak rovněž v případě nejasností uložení sítí zjištění jejich skutečné polohy.

Projektová dokumentace bude rozdělena do dvou částí – parkoviště a ostatní části investičního záměru – tak, aby bylo možné získat povolení odděleně a realizovat stavbu co nejdříve.

Dokumentaci pro územní rozhodnutí musí zhotovitel zpracovat do 150 dní od podpisu smlouvy. Dokumentaci pro stavební povolení pak do 120 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 56.800.000 Kč vč. DPH.


Zuzana Taušová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285
e-mail:
tausova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.07.2017 15:51
  • Datum poslední aktualizace: 11.07.2017 15:51
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design