Česky CZEnglish EN

Na třetím letošním jednání projednal Řídicí výbor ITI projekty za více než 600 mil. Kč

16. říjen 2019

Řídicí výbor ITI Brněnské metropolitní oblasti se sešel 15. října 2019 ke svému XIV. jednání. Kromě integrovaných projektů se zde diskutovalo o budoucím rozvoji Brněnské metropolitní oblasti ve vztahu k tvorbě aktualizace současné strategie rozvoje území na příští programové období 2021+.

„Současné přípravy na aktualizaci Integrované strategie pro Brněnskou metropolitní oblast jsou v plném proudu a jsem velice ráda, že se tímto navazuje na již osvědčenou a fungující spolupráci mezi Brnem, Jihomoravským krajem a obcemi v zázemí,“ okomentovala jednání primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projednány byly projekty ze sociální oblasti, oblasti dopravy a životního prostředí a konkurenceschopnosti za více než 600 mil. Kč. Za velmi významný projekt pro rozvoj Brněnské metropolitní oblasti je členy Řídicího výboru ITI považován dlouhodobě připravovaný obchvat Čebína, díky němuž dojde ke zlepšení dopravní situace v intravilánu obce Čebín a zkvalitnění infrastruktury zajišťující mobilitu obyvatel v dané oblasti. 

Kompletní přehled projednaných projektových záměrů:

Výzva č. 53: IROP, SC 1.1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II
  PZ II/385 Čebín obchvat

Výzva č. 55: OPPIK, SC 1.2 Služby infrastruktury II
  PZ Nad arboretem – polyfunkční centrum

Výzva č. 56: OPŽP, SC 3.2 Materiálové a energetické využití odpadů II
  PZ Síť sběrných středisek v Brně
  PZ Brněnské centrum pro materiálové využívaní odpadů

Výzva č. 60: IROP, SC 1.2 Podpora cyklodopravy VI 
  PZ Cyklostezka Brno–Jinačovice–Kuřim, úsek R1
  PZ Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I, II etapa
  PZ Cyklostezka Čebín–Drásov
  PZ MČ Brno Chrlice – Cyklostezka z ul. Davídkova po p. č. 3117

Výzva č. 63: IROP, SC 2.1 Sociální bydlení V 
  PZ Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k. ú. Zábrdovice

Na konci jednání byly zástupcem komunikační agentury Media Age představeny dílčí výstupy marketingové a komunikační strategie pro Brněnskou metropolitní oblast: „Překroč své hranice, jednej metropolitně“.

V srpnu 2019 proběhlo ještě jedno jednání Řídicího výboru ITI. Na tomto jednání byly projednány projekty v oblasti služeb infrastruktury v rámci OPPIK, ale hlavně byl představen projekt ze studentské soutěže MUNISS zabývající se revitalizací nevyužívané lokality pískoven na jihu Brněnské metropolitní oblasti. Více o tomto projektu naleznete pod tímto odkazem.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.10.2019 10:00
  • Datum poslední aktualizace: 16.10.2019 10:00
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design