Česky CZEnglish EN

Na studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru město získá dotaci

10. červen 2020

V souvislosti s přípravou projektu nového železničního uzlu město prověří možnosti navazující městské kolejové dopravy. Ta by vedla z jižní části města směrem na sever. Zda a v jaké podobě by tzv. severojižní kolejový diametr mohl fungovat, na to odpoví studie proveditelnosti. Rada města Brna se dnes zabývala jejím financováním a doporučila schválit zastupitelstvu smlouvu o poskytnutí peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Projekt nového železničního uzlu počítá s navýšením počtu dálkových i regionálních spojů. S tím je spojená potřeba zajištění městské dopravy, která má nyní své limity. Z tohoto důvodu si město nechá zpracovat studii, která by nám měla odpovědět na otázku, zda je stavba severojižního kolejového diametru proveditelná a případně za jakých podmínek. V současné době se pracuje na podmínkách výběrového řízení na zhotovitele studie,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Náklady na pořízení studie jsou 17 milionů Kč. Město zažádalo o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to ve výši 16,5 milionu Kč. „Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu schválil SFDI požadavek ve výši 20 % požadované částky (3,3 miliony Kč). O zbytek si město může požádat příští rok,“ dodal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.   

Konkrétními cíli studie proveditelnosti je posouzení dopravních variant z hlediska realizovatelnosti a investičních nákladů. Dále se odborníci budou zabývat tím, jaký by měl projekt vliv na stávající zástavbu. „Pro rozvoj města bude zásadní snížení zatížení hlavních tramvajových tratí a zatraktivnění širšího centra Brno regionální železniční dopravou. Studie proveditelnosti také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování. Zásadním faktorem bude i ekonomické zhodnocení projektu a zda tím dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti,“ přiblížil Filip Chvátal.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje MMB, kteří připravují zadání výběrového řízení.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.06.2020 13:58
  • Datum poslední aktualizace: 10.06.2020 13:58
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design