Česky CZEnglish EN

Na programy protidrogové prevence poputuje příští rok více peněz

5. prosinec 2017

Na realizaci Akčního plánu Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018–2019 město přispěje v roce 2018 o 3,39 milionů korun více než letos. Navýšení finančních prostředků dnes schválila Rada města Brna.

V roce 2017 směřovalo na řešení problematiky drog a závislostí celkem 8,55 mil. Kč. Původní návrh rozpočtu na rok 2018 počítal se snížením o přibližně 750 tisíc korun. „Jsem rád, že se nám naopak podařilo dohodnout zvýšení částky. Celkově tak částka, kterou město poskytne na realizaci Akčního plánu, dosáhne až 11,194 milionu korun. Díky tomu bude možné uskutečnit nezbytná navrhovaná opatření, jejichž cílem je lépe provázat stávající služby, posílit prevenci a snižovat rizika závislosti hlavně u dětí, mladistvých a mladých dospělých,“ uvedl náměstek primátora Matěj Hollan.

Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018–2021, k jejímuž naplnění povedou opatření navrhovaná Akčním plánem, má tyto cíle:

• nestigmatizující a kvalitní zdravotní a sociální péče,
• okamžitá pomoc a komplexní podpora směřující ke zotavení,
• specializovaná nízkoprahová péče,
• kvalitní prevence a včasné řešení problému s užíváním drog a závislostí u dětí a mladistvých,
• dostupná odborná pomoc pro rodinu a blízké,
• snížení rizik v oblasti nočního života a rekreačního užívání drog,
• koncepční regulace hazardního hraní a podpora prevence gamblingu,
• koordinace, informovanost a provázanost
• pravidelný monitoring a evaluace v oblasti drog a závislostí.

Podle akčního plánu jsou na období 2018-2019 cílovými skupinami hlavně aktivní i zotavující se uživatelé legálních i nelegálních drog, sociální okolí závislého nebo ohroženého závislostí (rodina, blízcí), školní populace, pracovníci realizující programy, služby a vzdělávání v oblasti drog a závislostí, ale i široká laická i odborná veřejnost.

Mezi navrhovaná opatření patří například posílení specializované nízkoprahové péče, pravidelně aktualizovaná a přehledná mapa pomoci v Brně, vzdělávání neprofesionálů v oblasti prevence a snižování rizik (jde například o personál klubů, ochranku či represivní složky).

Strategie i Akční plán vycházejí z rozsáhlé Analýzy drogové situace ve městě Brně realizované v roce 2016 a z průzkumů, které  mimo jiné definují procento obyvatelstva závislého na různých drogách. Nejproblémovějšími jsou závislosti na tzv. legálních drogách, především alkoholu, problém působí také rozšiřující se rekreační užívání drog (především konopí, extáze a kokainu) a nárůst výskytu nových psychoaktivních substancí. Méně často se objevují drogy aplikované nitrožilně. Materiály také vycházejí z počtu pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách, kde se zotavují ze závislostí.

Kromě drog a závislostí na nich se Strategie věnuje i problému hazardního hráčství, který se ovšem v Brně podařilo eliminovat pomocí opatření přijatých na úrovni města. Problémem stále zůstávají kasina za hranicemi města, do kterých se dá dostat kyvadlovou dopravou hrazenou provozovateli heren, ale také nelegální, tzv. černé, herny, u nichž nelze očekávat dodržování pravidel bezpečnějšího hraní.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.12.2017 09:04
  • Datum poslední aktualizace: 06.12.2017 09:04
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design