Česky CZEnglish EN

Na podporu zdravotnických, prorodinných a proseniorských služeb putuje necelých 16 milionů korun

18. prosinec 2019

Zdravotnické služby ve městě Brně doplňují i nestátní organizace, které město Brno dlouhodobě podporuje. Jedná se především o domácí ošetřovatelskou péči, hospicovou péči a dlouhodobou péči o duševně nemocné mimo lůžková zařízení. Radní dnes doporučili zastupitelstvu schválit uzavření smluv s organizacemi, kterým byly schváleny dotace v rozpočtu města na rok 2020. 

V letošním roce poskytneme dotace ve výši 15,7 milionů korun. Na podporu Hospice sv. Alžběty pošleme 3,2 milionu korun, Diecézní charitě Brno 3,25 milionu korun. V celkové částce je zahrnuta i dotace na pořízení nové sanitky pro ZZS JMK, a to ve výši 4 milionů korun,“ uvedl příklady 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Mezi další zdravotnické organizace, kterým byly schváleny dotace, patří např. Betánie – křesťanská pomoc, Práh jižní Morava, Sanus Brno, Naděje či Spondea. Ve všech případech se jedná o činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění nebo jsou hrazeny nedostatečně.

Dotace na klasické zdravotnické služby doplňuje poskytnutí 1 milionu korun Nadačnímu fondu Neurosmart na pilotní projekt „Dohledového a asistenčního senzoru“. Projekt spočívá v tvorbě dohledového a asistenčního systému pro pacienty s neurokognitivním deficitem. Jedná se o pokračování prepilotní fáze, která byla realizována v roce 2019. V rámci prepilotní fáze byly ve spolupráci s odborníky FN Brno a FNuSA vytipovány skupiny pacientů trpících Alzheimerovou nemocí a epilepsií, kterým byl zkušebně poskytnut náramek se senzory sledujícími určité tělesné funkce. V roce 2020 se počítá s dalším rozvojem tohoto systému.

Společně s těmito dotacemi podporujícími zdravotnickou péči putují dotace i na prorodinné a proseniorské služby. „Více než 635 tisíc korun bylo schváleno Centru pro rodinu a sociální péči na provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny Family Point. Centrum také podporuje ekonomicky aktivní dospělé, kteří se starají o své nesamostatné děti a rodiče. Patří do tzv. sendvičové generace. V příštím roce provedou mezi cílovou skupinou průzkum a vytvoří podpůrný informační materiál. Co se týče služeb určených seniorům, byla schválena dotace 235 tisíc korun na podporu sítě Klas, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života seniorů a podpořit jejich důstojné a aktivně prožívané stáří. Podobná částka bude odeslána Centru pro rodinu a sociální péči, které provozuje aktivizační služby pro seniory,“ doplnil Petr Hladík. 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.12.2019 15:41
  • Datum poslední aktualizace: 18.12.2019 15:41
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design