Česky CZEnglish EN

Na podporu vzdělávání dětí půjde v Brně skoro 100 milionů korun

6. květen 2020

Už od roku 2014 probíhá na brněnských školách doučování žáků, aby se tak předešlo jejich školním neúspěchům. Na pokračování projektu, který zahrnuje také podporu volnočasových kroužků nebo školních parlamentů i posílení odbornosti pedagogů a inkluzivního přístupu ve školách, získalo město zhruba 95milionovou dotaci od ministerstva školství. Radní dnes doporučili zastupitelům, aby souhlasili s podmínkami rozhodnutí o přidělení dotace.

„Ve všech případech je lepší vzniku problémů předcházet než pak řešit následky. I proto je tento projekt, v Brně už zavedený a prověřený, velice důležitý. Zvláště pro děti ze sociálně nebo jinak znevýhodněného prostředí je to šance, jak v podmínkách pro školní přípravu dostihnout své ‚šťastnější‘ spolužáky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Do projektu budou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem nebo jeho městskými částmi a tři další školy jiných zřizovatelů, se kterými město dlouhodobě spolupracuje (ZŠ a MŠ Pramínek, Cyrilometodějská církevní ZŠ a MŠ Milosrdných bratří). Celkem se jedná o 138 mateřských a 68 základních škol na území Brna.

Na projektu se budou podílet i organizace, které se věnují neformálnímu vzdělávání. Ty se zaměří na doučování dětí, poskytnou důležité učební pomůcky a zprostředkují i pracovníky pro práci s rodiči. Některé mateřské školy budou moci zavést pozice školních asistentů, na základních školách pak vzniknou nová místa koordinátorů, pracovníků pro doučování žáků nebo metodiků pro práci s rodinou. V rámci projektu ale bude zajištěno i další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří již na školách působí.

„Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně začal letos v lednu, tak aby plynule navázal na předchozí projekty podobného zaměření, a termínovaný je prosincem 2022. Město se na něm bude podílet 5 procenty, tj. asi 5 miliony korun,“ dodal radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.05.2020 15:42
  • Datum poslední aktualizace: 06.05.2020 15:42
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design