Česky CZEnglish EN

Na konferenci se bude diskutovat o tom, jak pacientům usnadnit přechod z léčebné do paliativní péče

13. listopad 2019

V úterý 19. listopadu 2019 se ve Sněmovním sálu na Nové radnici uskuteční 3. ročník regionální paliativní konference. Pořádá ji Hospic svaté Alžběty ve spolupráci s dalšími organizacemi z jižní Moravy za podpory města Brna a Jihomoravského kraje.

Konference je jednak zdrojem nových poznatků z oblasti paliativní péče, jednak místem setkání a výměny zkušeností různých poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, které pečují o pacienty s nevyléčitelnou nemocí či v závěru života.

První ročník konference v roce 2017 byl zaměřen zejména na zmapování dostupnosti a kvality paliativní péče v Jihomoravském kraji. Výsledkem byl mimo jiné vznik odborné pracovní skupiny pověřené vytvořením koncepce paliativní péče pro Brno a kraj; komise pracuje již druhým rokem. Jedním z významných témat druhého ročníku konference byla péče o pacienty v pobytových sociálních zařízeních.

Letošní konference si dala kromě jiného za úkol zjistit, jakým způsobem je možné provázat obecnou
a specializovanou paliativní péči s ostatními obory, tedy jak pacientovi usnadnit přechod z kurativní (jejímž cílem je vyléčení pacienta) do paliativní péče (jejím cílem je zmírnění bolesti a zachování důstojnosti pacienta) a jak co nejlépe naplnit jeho zdravotní i sociální potřeby. Přednášející uvedou své zkušenosti s paliativní medicínou v nemocnicích, ordinacích praktických lékařů i v terénu, tedy v domácím prostředí.

„Vyspělá společnost musí umět zajistit důstojný přístup k umírajícím. Většina lidí si přeje odejít z tohoto světa vyrovnaně a v okruhu svých nejbližších. Jsem proto velmi rád, že se téma paliativní péče stává součástí debat o kvalitě života v Brně i v Jihomoravském kraji. Zejména mě těší, že se konference účastní stále více praktických i nemocničních lékařů, sociálních a zdravotních pracovníků z pobytových zařízení pro seniory nebo ze služeb domácí péče. Kvalitní péče je taková, kdy pacient nezůstává ani na okamžik opuštěn, a k tomu hospicová péče výrazně přispívá,“ prohlásil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Konference je určena pro odbornou veřejnost. Vzhledem k rostoucímu zájmu o tuto tematiku proto Hospic svaté Alžběty pořádá také setkání s veřejností, a to 6., 13. a 27. listopadu 2019 vždy v 18 hodin v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné.

Kontakt:
Ing. Iva Valentová, dobrovolnik@hospicbrno.cz, tel.: 730 895 535, www.paliativnipece.info 

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.11.2019 13:41
  • Datum poslední aktualizace: 18.11.2019 13:41
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design