Česky CZEnglish EN

Na Holzově v Líšni se plánuje výstavba. Její přesnější podobu určí územní studie

12. ledna 2022

Na pozemcích při ulici Holzově v Líšni se do budoucna plánuje výstavba bydlení. Na základě požadavku příslušné městské části bude zpracována územní studie, která podrobněji definuje rozvoj této lokality.

„Vzhledem k budoucímu rozvoji bydlení v lokalitě při ulici Holzově je potřebné, aby byla předem definována podrobnější prostorová regulace. Dále je nutné, aby zde vznikla veřejná infrastruktura, pobytové prostory pro relaxaci, zeleň a nezbytná veřejná vybavenost. Důležité pro zhotovitele územní studie bude dopravní napojení na ulice Bratří Šmardů a Borkovcovu a zajištění prostupnosti z ulice Holzovy. Z dalších požadavků bych rád zmínil vysázení stromořadí v nových ulicích a využití šetrného hospodaření s dešťovou vodou,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Autor studie bude muset zohlednit současné plány v lokalitě a prověřit u příslušného stavebního úřadu vydaná územní rozhodnutí a územní souhlasy.

Na dnešní schůzi vybrala Rada města Brna zhotovitele zmíněné studie. Na základě výsledku výběrového řízení se jím stal Ing. arch. Petr Brožek. Ten má dle smlouvy dokument odevzdat do 30 týdnů od převzetí potřebných podkladů. Město za něj zaplatí 218 tisíc korun.

Řešené území:

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.01.2022 11:20
  • Datum poslední aktualizace: 12.01.2022 11:20
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design