Česky CZEnglish EN

Na brněnské střední škole Čichnova vzniká unikátní projekt výuky kybernetické bezpečnosti i díky nástroji ITI

25. únor 2020

Nejmodernější technologické centrum v České republice pro výuku kybernetické bezpečnosti vzniká na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Unikátní Junior centrum excellence je pilotním projektem nového školního vzdělávacího programu oboru Kybernetická bezpečnost, který je realizován v rámci nástroje Integrovaných územních investic (ITI), jehož nositelem je statutární město Brno.

Koncepce centra při střední škole Čichnova v Brně vychází z podpory Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Asociace krajů – komise pro vzdělávání a Network Security Monitoring Cluster. Na základě jednání těchto institucí bylo dohodnuto, že v každém kraji vznikne na jedné střední škole Junior centrum excellence, které bude podporou pro ostatní školy v oblasti výuky informační bezpečnosti.

Jako první v České republice tuto myšlenku zrealizoval Jihomoravský kraj společně s městem Brnem. Na základě projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 21, Infrastruktura pro vzdělávání II ITI Brno ve vazbě na výzvu č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty, byl realizován projekt Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno.  „Jsem rád, že město Brno prostřednictvím nástroje Integrovaných územních investic umožnilo realizaci tohoto významného projektu. Kybernetickou bezpečnost vnímám jako důležitou globální výzvu, a proto je důležité, že v Brně toto centrum vzniká. Město Brno si klade za cíl být kybernetickým centrem nejen regionu, ale i celé České republiky,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Projekt je v souladu s Krajským akčním plánem (KAP), Strategií Brněnské metropolitní oblasti pro uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI), Strategií RIS II a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020 a Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020.

Vzhledem k tomu, že zřizovatelem SŠ Čichnova Brno je Jihomoravský kraj, projekt nového centra zajistí komplexní vzdělávací přípravu pro oblast informační bezpečnosti a ICT nejen pro studenty školy, ale i pro žáky dalších středních a základních škol kraje.

Náročná realizace centra probíhající na všech 13 budovách školy byla zahájena v červnu 2018 a potrvá do konce dubna 2020. Uskutečnění projektu si vyžádalo rozsáhlé stavební úpravy. Cílem není pouze zajistit výuku s využitím nejnovějších technologií a nástrojů, ale schopnost přizpůsobovat se do budoucna novým požadavkům oboru, absorbovat aktuální technologické trendy a dále je rozvíjet.

„Chceme našim žákům poskytnout vzdělání v oboru kybernetické bezpečnosti a v dalších příbuzných odvětvích na té nejvyšší úrovni,“ uvedla ředitelka školy Olga Hölzlová a dodala: „Jsem přesvědčena, že absolventi našeho centra budou velice žádaní na trhu práce, a to jak v rámci státní správy, tak jako experti na kybernetickou ochranu technologií a systémů v soukromé podnikatelské sféře.“

Brněnské Junior centrum excellence bude primárně využito ve výukovém procesu oborů zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Umožní trénink reálných situací a výměnu a sdílení best-practice/know-how komerčního sektoru i akademické sféry a výukových programů. V tomto prostředí bude rovněž možné provádět simulace pro potřeby Business Continuity Management System (BCMS) a správu digitálních práv školy.

 

O škole:

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno je progresivní vzdělávací instituce. Její oborová struktura zahrnuje celou řadu atraktivních oblastí. Škola je vybavena moderními učebnami určenými k výuce datové komunikace a počítačových sítí, dále optickým polygonem, dopravním polygonem, cvičnými bankami a pracovišti pro výuku logistických a poštovních služeb. Součástí je i fiktivní firma, informační centrum, několik sportovišť, jídelna a domov mládeže. Žáci studijních technických oborů zde mohou v rámci řádného studia získat mezinárodně platný certifikát síťové akademie Cisco, žákům netechnických oborů škola nabízí příležitost získat mezinárodně uznávaný certifikát EBC*L. Výuka na SŠ Čichnova Brno je komplexní a zahrnuje obory informační a komunikační technologie, kybernetická bezpečnost, informační a zabezpečovací technika, bezpečnost dat, logistické a finanční služby, bankovnictví a pojišťovnictví. Svůj volný čas mohou žáci trávit v areálu školy, kde se věnují pod odborným vedením a podle svého zájmu činnostem v nejrůznějších odborných, sportovních a zájmových kroužcích.

 

 

Kontakt:

Ing. Olga Hölzlová
Ředitelka školy
e-mail: olga.holzlova@cichnovabrno.cz
Tel.: 541 123 221, +420 602 821 510
www.cichnovabrno.cz 

 

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz   

 

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.02.2020 16:23
  • Datum poslední aktualizace: 25.02.2020 16:23
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design