Česky CZEnglish EN

Muzeum města Brna podpoří žádost na opravu Arnoldovy vily. Uspořádá architektonické sympozium

9. září 2020

„Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“ bude téma projektu, který v příštím roce uskuteční Muzeum města Brna. Radní dnes souhlasili s podáním žádosti o poskytnutí grantu z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska 2014–2021 ve výši téměř 350 tisíc korun. Projekt navíc podpoří grantovou žádost na opravu Arnoldovy vily.

Muzeum města Brna navázalo v roce 2018 spolupráci s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslu. Výsledkem spolupráce bylo podání žádosti o záchranu a rehabilitaci Arnoldovy vily a vytvoření zde Centrum dialogu. Žádost byla podána v rámci dotačního titulu EEA Grant 2014–2021: „Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví“.
Následná bilaterální spolupráce na dalších projektech bude vnímána jako kontinuita a expanze společných aktivit a taktéž jako významná podpora grantového projektu Arnoldovy vily ve fázi jejího posuzování. Výstupy bilaterální spolupráce budou do projektu začleněny. Plánovaný projekt „Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“ navíc navazuje na obsahovou náplň Centra dialogu v Arnoldově vile.

Plánované sympozium bude zaměřeno na témata architektury 19. a 20. století. Účastníci se zaměří na následující objekty, které již prošly úspěšnou památkovou obnovou v Oslu: Sjomannsskolen, Emanuel Viegeland Museum, Oslo City Museum, Folkemuseum, Holocaust Center v Bygdoy, Historical Museum, National Gallery v Oslo, Hennie Onstad Art Center, Austrup Fearnly Museum.  V ČR pak budou kooperujícími subjekty Metodické Centrum moderní architektury (při Vile Stiassny, NPÚ – ÚOP Brno), Studijní a dokumentační centrum Norbertov (při Müllerově a Rothmayerově vile, Muzeum hl. m. Prahy), Interiéry Adolfa Loose (Západočeská galerie v Plzni).

„Součástí spolupráce bude nezbytná mezinárodní publicita. Prezentací teoretických a praktických zkušeností českými a norskými experty dojde k posílení povědomí o významu památkové obnovy a využití staveb moderní architektury. Žádost navíc nepředpokládá finanční spoluúčast města. Muzeum města Brna si v rámci Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 žádá o částku 347 728 Kč,” doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Spolupráce na projektu „Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“ počítá s pětidenní studijní cestou norských expertů do Brna v první čtvrtině roku 2021 a jejich účastí na sympoziu. V polovině příštího roku pak brněnští odborníci navštíví Oslo. Z obou studijních cest budou zpracovány programy iniciační spolupráce.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.09.2020 13:19
  • Datum poslední aktualizace: 09.09.2020 13:19
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design