Česky CZEnglish EN

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně nabídl školám kvalitní vzdělávání

31. říjen 2017

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (MAP), který probíhal od května loňského roku, dnes končí. Výsledkem tohoto projektu je dokument, který mapuje potřeby předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně. Cílem projektu je především podpora plánování v oblasti rozvoje kvality vzdělávání ve školách.

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání neznamenal jen tvorbu dokumentu. Díky němu jsme mohli školám zprostředkovat kvalitní vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné návštěvy pedagogů na školách, sdílení zkušeností, síťování škol nebo vzdělávací programy pro rodiče dětí v předškolním věku, které čekal vstup na základní školu,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Projekt je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které jsou realizovány na území celé ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Cílem projektu je podpora strategického plánování v oblasti rozvoje kvality se zaměřením na tři povinná opatření:
‐ předškolní vzdělávání a péče,
‐ čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,
‐ inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Aktuálně je do projektu zapojeno 217 škol, z toho všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a také 37 škol jiných zřizovatelů a čtyři organizace zájmového a neformálního vzdělávání (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, YMCA Brno a nestátní nezisková organizace NaZemi).

„Součástí dokumentu MAP je také přehled investic, které by chtěly realizovat školy a jejich zřizovatelé. Zařazení projektového záměru do MAP, například na vybudování nebo rekonstrukci odborných učeben apod., je povinnou podmínkou pro předkládání investičních projektů ve výzvách Evropských strukturálních a investičních fondů,“ upřesnil Hladík.

Celkově je v tomto přehledu zahrnuto 96 investičních záměrů téměř za 1 700 000 000 Kč. Polovinu této hodnoty tvoří záměry vybudování nebo rekonstrukce odborných učeben na základních školách, další projekty se pak týkají rozšiřování kapacit a rekonstrukcí základních škol, výstavby nových a rekonstrukcí stávajících mateřských škol. U některých záměrů již bylo požádáno o dotaci z IROP nebo ITI, u některých se dopracovává projektová dokumentace.

„Financování projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání bylo ukončeno k dnešnímu dni, ale aktivity spojené s místním akčním plánem pokračují. Jedná se zejména o realizaci Ročního akčního plánu ve školách v letošním školním roce a jeho monitoring a hodnocení. Pokračujeme také v aktivitách, o které byl největší zájem ze strany odborné i rodičovské veřejnosti,“ dodala Vlasta Petříková, koordinátorka tvorby MAP Brno.

Město Brno požádá po zveřejnění příslušné výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání o dotaci na navazující projekt MAP II. 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.10.2017 14:22
  • Datum poslední aktualizace: 31.10.2017 14:22
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design