Česky CZEnglish EN

Městský ekosystém se setkal nad tématem Strategie Brno 2050

21. září 2017

Druhé setkání Městského ekosystému Brno , které se uskutečnilo ve středu 20. září na výstavišti, se věnovalo především tématu Strategie Brno 2050.  Právě na prvním setkání městského ekosystému byly položeny základy této strategie, na které se podílela řada odborníků, podnikatelů, zástupců neziskového sektoru i aktivních obyvatel.

Na včerejším v pořadí druhém setkání byli členové městského ekosystému informováni o průběhu tvorby nové strategie města a zejména o dokončení první etapy, tvorby vize města do roku 2050. Účastníci byli seznámeni s výsledky zapojení obyvatel Brna v první červencové a druhé zářijové vlně do připomínkování a návrhů změn strategie #brno2050.

Vyplynulo, že z 24 hodnot, které zůstaly v návrhu vize po první vlně zapojení veřejnosti, jsou na konci druhé vlny pro Brňany nejdůležitější hodnoty jako Příroda ve městě, Zdravé životní prostředí, Bezpečné město, Globálně dostupné město, Město s dostupným bydlením a Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací. 

Do první a druhé vlny se na osobních veřejných setkáních či online na webu brno2050.cz zapojily tisíce obyvatel Brna. 

Brno se může stát skutečně chytrým městem, pouze pokud plně využije potenciálu lidského kapitálu, který má. Naší snahou je proto vytvářet vhodné prostředí a nástroje pro hlubší a dlouhodobou spolupráci na formování budoucnosti Brna. Druhé setkání bylo určeno pro informování Městského ekosystému o postupu prací na Strategii Brno 2050 a nastínění dalších kroků pro rok 2018. Věřím, že forma spolupráce v rámci Městského ekosystému představená v březnu tohoto roku je pro rozvoj celého Brna správným krokem," uvedl náměstek primátora pro Smart City Jaroslav Kacer.

V průběhu včerejšího setkání předal náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer šesti zvoleným ambasadorům čestné certifikáty opravňující k vykonávání funkce Ambasadora Městského ekosystému Brna do konce dubna 2018.

Současně byli přítomní seznámeni s minulými i budoucími aktivitami v oblasti Smart City a také s dalším postupem tvorby Strategie Brno 2050 až do konce roku 2018. 

V nadcházejících podzimních týdnech začne schvalování navržené vize #brno2050 ve volených orgánech města Brna a současně se začnou formovat pracovní skupiny pro tvorbu tematických strategií, které budou na rozdíl od dlouhodobě orientované vize tvořeny pro horizont roku 2025. Na středečním setkání se začaly vytvářet základy pracovních skupin ke konkrétním tématům a byly zahájeny přihlašování a sběr nominací osob do těchto pracovních skupin. 

Druhé setkání Městského ekosystému Brno tak symbolicky uzavřelo kapitolu přípravy strategické vize a zahájení práce na programové části Strategie Brno 2050.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz

Ambasadoři brněnského městského ekosystému

24. dubna 2017 se na setkání všech nominovaných ambasadorů zúčastnění dohodli na tom, že pro období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 budou ambasadory brněnského městského ekosystému tito jeho členové.

Vědecké Brno – Brno Science Partners – BSP

Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Docent, vědecký pracovník a proděkan Fakulty stavební, VUT v Brně v letech 2006–2014. Vystudoval na Fakultě stavební VUT v Brně obor Pozemní stavby, specializaci Technická zařízení budov. Od roku 2000 je vedoucím Ústavu technických zařízení budov, od 2006 členem vědecké rady Fakulty stavební a od roku 2014 členem Akademického senátu FAST VUT. Má 35letou praxi v oblasti zkoumání energetického hodnocení budov, vývoje a inovací systémů technických zařízení budov, zpracování metodiky pro efektivní provozování systémů technických zařízení budov, modelování a simulace těchto systémů v budovách, řešení problematiky vnitřního prostředí se zkušenostmi z mezinárodní spolupráce v rámci výzkumných projektů s Norskem, Mezinárodní energetickou agenturou. 

Podnikatelské Brno – Brno Business Alliance – BBA

Ing. Tomáš Psota, MBA

Absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Liverpool John Moores University. Je ředitelem Krajské hospodářské komory jižní Moravy a současně také řídí brněnskou akciovou společnost Moravian Business School, která zajišťuje kurzy MBA pro firmy i jednotlivce. Dříve působil ve stavební firmě OHL ŽS, a.s., kde zajišťoval corporate governance a komunikaci. Vyrůstal na Starém Brně, žije ve Štýřicích a město Brno považuje za nejlepší místo k životu v ČR. Za klíčové výzvy města v nejbližších letech považuje územní plánování, efektivní mobilitu související s realizací klíčových dopravních staveb a zvyšování prosperity města ruku v ruce se zvyšováním kvality života.

Nevládní Brno – Non-Governmental Organizations – BNO

Mgr. Hana Chalupská

Na Masarykově univerzitě vystudovala geografii a kartografii, humanitní environmentalistiku. Po třech letech ve státní správě odešla v roce 2005 do neziskového sektoru. Zaměřuje se na územní plánování, ochranu životního prostředí, zapojování veřejnosti do rozhodování. Kromě práce na kampaních NESEHNUTÍ a iniciativy Dejchej!Brno se věnuje vzdělávání iniciativ z celé republiky a facilitaci. Pro neziskovku NaZemi získává finance prodejem kávy a čajů s Fair trade certifikací. 

Aktivní Brno – Brno Smart City Community – BSCC

Nora Hampl, BA, ALM, PRAEDOC

Studovala a pracovala převážně v akademickém sektoru (také v privátním) v USA. Ve výzkumné práci se zaměřuje na globální politiku udržitelného vývoje, ohodnocování lidské ekologické stopy a ochranu ekosystémů a přírodních zdrojů. Jejím přáním je, aby se Brno stalo laboratoří myšlenek, kde se bude maximálně využívat místního lidského kapitálu včetně studentů, odborníků i místních zemědělců. Těmito myšlenkami a nejnovějším (evidence-based) výzkumem v oblasti udržitelné ekologické urbanistiky a ochrany přírodního kapitálu se Brno může zapojit do celosvětového výzkumu, propojit s dalšími městy, účastnit se evropských soutěží, případně i ovlivnit v širším měřítku další vývoj v této oblasti. Nora věří, že pro Brno je klíčové, aby město nejen vyvíjelo lidský kapitál, ale také aby vytvářelo podmínky k jeho maximálnímu využití (tedy i jeho udržení). 

Brněnská samospráva – Brno Managing Members – BMM

JUDr. Michal Marek

Právník, aktuálně vykonávající funkci starosty městské části Brno-Medlánky, kde předtím působil jako místostarosta za sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Medlánky. Již během studií na Právnické fakultě MU v Brně sbíral zkušenosti v advokátní kanceláři a absolvoval semestrální studijní pobyt na univerzitě ve Vídni. Po dokončení studia stál u počátků dnes renomované brněnské advokátní kanceláře Coufal, Georges and Partners. Po přesunu z advokacie do justice se ve službách Nejvyššího soudu ČR specializoval na smluvní právo. V této souvislosti stál u zrodu spolupráce s nakladatelstvím Wolters Kluwer, kde se publikačně podílel na tvorbě nejrozšířenějšího automatizovaného systému právních informací ASPI. V rámci procedury vstupu ČR do EU byl součástí týmu vedeného soudcem německého Spolkového soudního dvora, kde měl za úkol screening českého procesního práva.

Víceúrovňové Brno – National and European Governmental Levels – NEGL

Ing. Patrik Reichl, MBA

Patrik Reichl pracuje od roku 2005 v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest. V současnosti zde působí na pozici ředitele regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj. V letech 2010 až 2012 zastával funkci náměstka generálního ředitele této agentury pro podporu podnikatelského prostředí.  Odborně se zabývá především strategickým řízením v podmínkách veřejného sektoru a v poslední době intenzivně koncepčním řešením harmonizace regionálního školství s požadavky trhu práce. Vystudoval obor management ve veřejné správě na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické a dále obor strategické řízení na Brno International Business School. 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.09.2017 09:21
  • Datum poslední aktualizace: 22.09.2017 09:21
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design