Česky CZEnglish EN

Městské části dostanou podle návrhu radních příští rok do rozpočtu o 162 milionů korun víc

3. listopadu 2021

Postoupené příjmy na příští rok se městským částem zvýší meziročně o více než 9 %, což představuje přibližně 162 milionů korun. Takový návrh dnes schválili brněnští radní a na svém listopadovém zasedání se jím budou zabývat zastupitelé.

Příjmy postoupené městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2022 zahrnují dotace ze státního rozpočtu (205,7 milionu korun) a dotace z rozpočtu města (1,7 miliardy korun). Celkem dosáhnou 1 903 287 tisíc korun.

 

Návrh rozpočtu 2022

Rozdíl oproti roku 2021

Účelová dotace ze státního rozpočtu

205 724 tis. Kč

+ 76 tis. Kč

Účelové dotace z rozpočtu města Brna

97 487 tis. Kč

+ 8 377 tis. Kč

Neúčelová dotace z rozpočtu města Brna

1 541 496 tis. Kč

+ 149 078 tis. Kč

Specifické dotace z rozpočtu města Brna

58 580 tis. Kč

+ 4 857 tis. Kč

Postoupené příjmy městským částem celkem

1 903 287 tis. Kč

+ 162 388 tis. Kč

„Ve srovnání se schváleným rozpočtem na letošní rok je návrh postoupených příjmů o více než 9 % vyšší. Nejvíce si městské části polepší u tzv. neúčelové dotace, ta meziročně vzroste téměř o 150 milionů korun. O způsobu využití těchto financí rozhodují výhradně zastupitelstva městských částí,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Neúčelová dotace se městským částem rozděluje na základě několika kritérií. Patří k nim například počet obyvatel dané MČ (váha 28 %), počet žáků v ZŠ a MŠ zřizovaných městskou částí (35 %), délka vozovek
a chodníků, příp. dalších komunikací, kde MČ zabezpečují čištění (16 %) nebo velikost ploch veřejné zeleně (13 %).
Účelová dotace ze státního rozpočtu přispívá na výkon státní správy (například matriky, stavební úřady apod.).
Účelové dotace z rozpočtu města jsou určeny například na správu účelových komunikací a dalších veřejně přístupných dopravních ploch (např. vnitrobloků) a také na zimní údržbu chodníků (celkem 80,136 milionu korun), na správu a údržbu kontejnerových stání (8,332 milionu korun) nebo na požární ochranu (4 miliony korun).
Specifické dotace z rozpočtu města poputují v největší míře do MČ Brno-střed na udržování, úklid a čištění místních komunikací (45 milionů korun) a dále na údržbu silniční zeleně podél místních komunikací (10,55 milionu korun), za kterou městské části od 1. ledna 2020 odpovídají.

Návrhem se budou zabývat zastupitelé na svém zasedání 9. listopadu 2021.

Očekávané zdroje městských částí pro rok 2022 dosahují celkem 3 273 804 tisíc korun. Samostatně jsou řešeny účelové dotace na opravy a investice do svěřeného majetku. Ty pro představu letos činily přibližně 308 milionů korun.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.11.2021 12:53
  • Datum poslední aktualizace: 03.11.2021 12:53
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design