Česky CZEnglish EN

Město zrekonstruuje kanalizaci na Sportovní

14. srpen 2020

Město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi vybralo projektanta rekonstrukce kanalizace na ulici Sportovní. Tím je společnost JV PROJEKT VH, s. r. o. Za úkol má jak vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, tak autorský dozor v průběhu realizace stavby. Za to jí město vyplatí 1 959 tis. Kč bez DPH.

V ulici Sportovní, v úseku mezi ulicemi Pionýrská a Reissigova, bude provedena rekonstrukce kmenové stoky C. Její součástí je rovněž rekonstrukce 12 revizních šachet. Celkové náklady činí 73 680 tis. Kč.

„Naším cílem je zlepšení nevyhovujícího stavu odvádění splaškových vod v celém území odkanalizovaném prostřednictvím kmenové stoky C. Stavba bude realizována bezvýkopovou technologií bez výrazných zásahů do komunikačních ploch. Výjimkou jsou stávající kanalizační šachty, které budou v rámci stavby rekonstruovány a současně budou některé z nich sloužit k přístupu do vnitřního prostoru kanalizační stoky,“ uvedl radní města Brna pro oblast investic David Grund.    

Kompletní projektová dokumentace by měla být dokončena do 11 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.08.2020 11:28
  • Datum poslední aktualizace: 17.08.2020 11:28
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design