Česky CZEnglish EN

Město zahajuje přípravy na realizaci sportovního a rekreačního areálu u Anthroposu

17. duben 2020

Klopená in-line závodní dráha, lezecká stěna, několik hřišť pro malou kopanou, školka pro horská kola a další zázemí nabídne sportovní a rekreační areál u Anthroposu. Radní dnes schválili zahájení řízení na veřejnou zakázku projektové dokumentace k areálu. 

Účelem této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace, která umožní řádnou přípravu a realizaci tohoto strategického projektu města Brna. Celý projekt v této lokalitě řeší vybudování rozsáhlého sportovně-rekreačního areálu, který přesně zapadá do historického konceptu tohoto území. Volně přístupná sportoviště umožní vyžití až pro 200 rekreačních sportovců. Stavební povolení očekáváme v polovině roku 2021 a celý projekt bude komplexně zrealizován do konce roku 2023,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý

V projektové dokumentaci bude zanesena demolice všech objektů na území, které nejsou vhodné pro rekonstrukci. Dále dokumentace obsáhne celkovou rekonstrukci stávající budovy staré tělocvičny, včetně dispozičního řešení a případných bouracích prací a dostaveb, celkovou rekonstrukci objektu staré střelnice (nyní provozní objekt pro venkovní sportoviště) a dominantní střelecké zdi, výstavbu nové provozní budovy se zázemím pro sportovce i veřejnost a výstavbu všech sportovišť uvedených v územní studii. Důraz je kladen na funkční a prostorové uspořádání celého budoucího sportoviště. Projektová dokumentace bude rovněž řešit dopravní napojení celého území a vybudování lávky pro pěší přes řeku Svratku.

Předmětem veřejné zakázky je nejprve aktualizace územní studie dle požadavků města. Dále bude vypracována projektová dokumentace tak, aby mohlo být vydáno stavebního povolení, a následně mohl být vybrán zhotovitel stavebních prací projektu „Sportovně rekreační oblast Pisárky – Lokalita za Anthroposem“. 

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.04.2020 15:22
  • Datum poslední aktualizace: 17.04.2020 15:22
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design