Česky CZEnglish EN

Město vybralo projektanta stavby protipovodňových opatření od viaduktu na Uhelné po napojení na přerovskou trať

22. prosinec 2020

Brněnští radní na začátku října zahájili zadávací řízení na projektanta protipovodňových opatření, a to pro etapu IX, X a XI. Jedná se o úsek od viaduktu na ulici Uhelné po napojení na přerovskou trať. Na dnešní schůzi radní vybrali dodavatele projektové dokumentace pro zmíněné etapy. Stalo se jím sdružení SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS.

„Výběrem projektanta na stavbu protipovodňových opatření pro etapy IX, X a XI se blížíme k jejich samotné realizaci. Ta je krokem nutným pro další rozvoj města. Tato přírodě blízká opatření totiž budou chránit oblast, kde má vyrůst tzv. Jižní čtvrť a nové brněnské nádraží. Ochrana bude zajištěna vybudováním zemních hrází v kombinaci s železobetonovými zdmi. Dále zde budou sníženy břehy a vytvořeny bermy, jejichž součástí budou i stezky pro pěší a cyklisty,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

V rámci výběrového řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka, kterou podalo sdružení tří společností. Jedná se o společnosti AQUATIS, a. s., ŠINDLAR, s. r. o., a A PLUS, a. s. Sdružení podalo nabídkovou cenu 24,766 milionu korun (bez DPH). Úkolem vybraného dodavatele je zpracovat projektovou dokumentaci pro následující stupně: koncepční řešení stavby, dokumentace pro odstranění staveb (polikliniky apod.), dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro zjišťovací řízení EIA, dokumentace pro provádění stavby. Dále vybraný zhotovitel zajistí inženýrskou činnost a autorský dozor.

Popis etap, kterých se materiál týká:

• Etapa IX Štýřice – železniční poliklinika
Pravý břeh Svratky mezi železničními mosty budoucího železničního uzlu Brno (ŽUB) a mostem viaduktu Uhelná. V prostoru se nachází nedokončená stavba železniční polikliniky.

• Etapa X Vodařská
Pravý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati až po železniční mosty budoucího ŽUB.

• Etapa XI Trnitá
Levý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati přes ulici Kšírovu, Svitavský náhon až k železničnímu mostu na ulici Uhelná. Součástí jsou také částečná protipovodňová opatření na Svitavě.

V lokalitě u železniční polikliniky chceme vybudovat park pro rekreaci a odpočinek. V současné době řešíme potřebný odkup objektů a pozemků od Správy železnic. Zároveň se v této oblasti bude rekonstruovat kmenová stoka, která tímto územím prochází. Zvažovat se bude i její přeložení do nové polohy. Výstavba protipovodňových opatření bude samozřejmě koordinována s projektem přestavby železničního uzlu Brno,“ dodal Petr Hladík.

Více informací o protipovodňových opatřeních najdete na webu www.voda.brno.cz.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.12.2020 12:10
  • Datum poslední aktualizace: 22.12.2020 12:10
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design