Česky CZEnglish EN

Město spustí dotační programy pro kulturu na rok 2019. Rozdělí zhruba 30 milionů korun

10. červenec 2018

Od 15. srpna mohou právnické i fyzické (podnikající i nepodnikající) osoby podat žádost o dotaci na kulturní činnost, a to v oblasti audiovize; divadla, performance a cirkusu; hudby; literatury; tance; výtvarného umění, fotografie, designu a architektury; kulturně vzdělávací a zájmové činnosti; celoroční činnosti hudebních klubů; podpory uměleckých řemesel a lidových tradic.

„Stejně jako letos rozdělíme na dotačních programech více než 29 milionů korun,“ sdělil náměstek pro kulturu Matěj Hollan.

Žádost lze podat na celoroční činnost (1 žádost v rámci všech dotačních programů) nebo na projekt (max. 3 žádosti v rámci všech dotačních programů). Výjimku tvoří kategorie „činnost hudebních klubů“, kde se nově nebudou podávat žádosti na projekt, ale pouze na celoroční činnost. Nově se tato kategorie také bude vztahovat pouze na hudební kluby s celoroční činností (tedy ty, které uvádějí ročně alespoň 50 produkcí, z nichž minimálně polovinu tvoří koncerty a hudební produkce).

Další změnou je zrušení oblasti „na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce)“. „V současnosti je totiž realizace většiny významných brněnských akcí dotovaných z rozpočtu města Brna zajištěná na základě víceleté smlouvy o poskytnutí individuální dotace. To se týká například JAZZFESTBRNO, Mezinárodního folklorního festivalu, Českého filharmonického sboru Brno a dalších. Finanční prostředky z tohoto programu jsme proto přerozdělili do ostatních oblastí, takže pokud někdo plánuje uspořádat kulturní akci, může o příspěvek zažádat v rámci příslušného kulturního odvětví,“ doplnil Matěj Hollan.

Dotaci je možné poskytnout až do výše 70 % způsobilých (uznatelných) nákladů projektu či celoroční činnosti.

Žádosti o dotace se podávají v elektronické i v tištěné podobě zároveň. Jejich posouzení provádí hodnotící komise. U každého dotačního programu se tato komise skládá ze dvou odborníků, které jmenuje náměstek pro kulturu, a z jednoho člena Komise RMB pro kulturu, kterého určí Rada města Brna.

Sběr žádostí bude ukončen 30. září 2018.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.07.2018 13:51
  • Datum poslední aktualizace: 10.07.2018 13:51
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design