Česky CZEnglish EN

Město souhlasí s výstavbou rodinných domů v Komíně, investor na něj následně převede vybudované sítě a veřejné komunikace

21. července 2021

Více než 25 rodinných domů plánuje soukromý investor postavit v komínské lokalitě vymezené ulicemi Pastviny, Houškova a Uhlířova. Radní se dnes k jeho záměru vyjádřili souhlasně za podmínky, že investor s Brnem uzavře smlouvu vyplývající z nedávno schválených Zásad pro investory a že vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu předá po kolaudaci do majetku města.

„Předkládaný záměr je v souladu s územním plánem, který dané pozemky vymezuje jako plochy čistého bydlení. Celkem tu má vzniknout 34 bytových jednotek různých dispozic a 88 parkovacích stání, z toho 55 v garážích rodinných domů, 27 venkovních na jejich pozemcích a 6 veřejných na ulici. Součástí stavby je i další nutná infrastruktura jako nová, asi 200metrová místní komunikace, která oblast dopravně spojí s ulicí Pastviny, nebo napojení na technickou infrastrukturu, tedy například na splaškovou a dešťovou kanalizaci či vodovodní řad a prodloužení plynovodu, elektrického vedení nebo veřejného osvětlení,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Plánovaný obytný soubor 28 rodinných domů obsahuje samostatně stojící objekty, dvojdomy i řadovou zástavbu. Podle návrhu budou domy podsklepené, se dvěma nadzemními podlažími, garáží a plochou střechou. Dešťové vody z plochých střech domů a z vjezdů do garáží na soukromých parcelách budou odváděny do akumulačních nádrží vybudovaných na zahradách rodinných domů a budou využívány k zálivce zahrad. Dešťové vody ze zpevněných ploch (komunikace, veřejné parkovací plochy) budou svedeny do nové dešťové kanalizace.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.07.2021 14:30
  • Datum poslední aktualizace: 21.07.2021 14:30
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design