Česky CZEnglish EN

Město souhlasí s krajskou podporou Divadelního světa Brno 2021

13. října 2021

Radní dnes schválili znění smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace ve výši 650 tisíc korun na podporu akce Divadelní svět Brno 2021. Tu od roku 2015 pořádá Národní divadlo Brno, příspěvková organizace města.

„Festival Divadelní svět Brno je významnou mezinárodní divadelní přehlídkou, která svým rozsahem patří mezi tři největší divadelní festivaly v České republice. Festival se vyznačuje vysokými standardy srovnatelnými s ostatními evropskými akcemi stejného zaměření. Divákům navíc poskytuje příležitost zhlédnout inscenace a představení, za kterými by často museli cestovat do zahraničí. I z toho důvodu považujeme za důležité pokračovat v organizaci této tradiční akce,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Schvalovaná smlouva je třístranná – Jihomoravský kraj je uveden jako poskytovatel, příspěvková organizace Národní divadlo je uvedena jako příjemce, statutární město Brno jako zřizovatel.
Podle návrhu smlouvy bude Národnímu divadlu Brno poskytnuta účelová neinvestiční dotace na realizaci akce „Divadelní svět Brno 2021“ ve výši 650 000 Kč.

„Jedná se o každoroční podporu, kterou Jihomoravský kraj poskytuje Národnímu divadlu Brno na pořádání Divadelního světa Brno 2021. Město jako zřizovatel Národního divadla Brno musí tuto smlouvu schválit. Že jde o festival, který přesahuje hranice města, dokládá i skutečnost, že letošní ročník získal během pandemie výjimku od Ministerstva zdravotnictví, a mohl se tak za dodržení epidemiologických opatření uskutečnit,“ řekl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.10.2021 15:39
  • Datum poslední aktualizace: 13.10.2021 15:39
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design