Česky CZEnglish EN

Město se zúčastní ekologické soutěže Adapterra Awards

29. duben 2020

Brno se zúčastní soutěže Adapterra Awards, kterou pořádá Nadace Partnerství. Jejím cílem je najít nejlepší příklad adaptace krajiny na změnu klimatu u nás. Radní dnes tento záměr odsouhlasili. Vyhlášení se uskuteční 4. listopadu 2020.

„Účelem Adapterra Awards je ocenit projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města a krajinu klimatické změně. Z přihlášených projektů vznikne databáze řešení, která může být inspirací pro mnoho dalších zájemců. Brno se zapojí do soutěže s projektem Regionální biocentrum Stará řeka,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Soutěž je rozdělena do 4 kategorií – Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov. Mezi důležitá kritéria patří replikovatelnost projektu v jiných prostředích, funkčnost řešení a vlivy na životní prostředí včetně vedlejších pozitivních efektů.

Letos se koná 2. ročník soutěže, projekty jsou posuzovány porotou složenou z odborníků z řad krajinářů, architektů, ekologů, neziskového i státního sektoru.

Brněnský soutěžní projekt Regionálního biocentra Stará řeka realizoval Odbor životního prostředí MMB v lokalitě soutoku Svratky a Svitavy v Brně-Přízřenicích. Jedná se o výsadby dřevin a založení trvalých travních porostů v zemědělsky využívaných místech, kde je dle Územního plánu města Brna navržen územní systém ekologické stability.

Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení biodiverzity v lokalitě, posílily se ekostabilizační funkce a v neposlední řadě se zlepšila schopnost zadržet vodu v krajině, zvýšit vzdušnou vlhkost v lokalitě a snížit půdní erozi.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.04.2020 14:17
  • Datum poslední aktualizace: 29.04.2020 14:17
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design