Česky CZEnglish EN

Město se zapojilo do výzvy usilující o stabilizaci rozvoje moderní energetiky

9. června 2021

Představitelé města se připojili k výzvě, jejímž cílem je otevření tržně soutěžené podpory všem typům obnovitelných zdrojů energie a stabilizace podmínek podpory. Zařadili se tak mezi více než 560 signatářů z řad fyzických osob i organizací. Výzvu organizátoři adresují předsedům parlamentních stran.

Výzvu připravil Svaz moderní energetiky ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost, Změnou
k lepšímu, CZ BIOM a Solární asociací. „Autoři a signatáři výzvy požadují rozumné změny v novele zákona
o podporovaných zdrojích. Podpisem se město Brno zařadí po bok zodpovědných organizací a podpoří tak svoji strategii nastolenou dokumenty jako je Územní energetická koncepce, strategie Brno 2050 nebo Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna. Vedení města je v souladu s myšlenkou, že požadované změny umožní stabilizovat rozvoj moderní energetiky a připraví základy pro podporu nových projektů obnovitelných zdrojů, která nebude zátěží pro spotřebitele elektrické energie,“
řekl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

K 1. červnu 2021 podepsalo výzvu celkem 562 fyzických osob i organizací. Mnoho z nich jsou partnery města v rámci Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku města Brna k adaptaci na klimatické změny. Mezi ně patří například společnosti IKEA, Y Soft nebo Schejbal & Partners. Plné znění výzvy a další informace jsou k dispozici na webu https://rozumnapodpora.cz.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.06.2021 13:41
  • Datum poslední aktualizace: 09.06.2021 13:41
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design