Česky CZEnglish EN

Město se připojí k Akademii věd v projektu ke zmírnění klimatických změn

2. června 2021

Podporu projektu „Systém pro efektivní řízení rozsáhlých strukturovaných bází dat pro potřeby výzkumu příčin a důsledků globální změny“ dnes vyjádřili brněnští radní. Schválili také dopis, který vyjadřuje zájem o spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR na tomto projektu.

Brněnští radní dnes vyjádřili zájem o spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR na projektu „Systém pro efektivní řízení rozsáhlých strukturovaných bází dat pro potřeby výzkumu příčin a důsledků globální změny“ v rámci výzvy Technologické agentury České republiky „Prostředí pro život“ v páté veřejné soutěži. Žadatelem projektu je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, město Brno se do projektu zapojí jako tzv. aplikační garant. Nebude tak do projektu vkládat žádné finance.

„Spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi naplňuje hodnotu strategie #brno2050 Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací, jejíž cílem je prohloubit spolupráci veřejné a akademické sféry s výhledem
aplikace výzkumných poznatků do rozvoje města v rámci tzv. koncepce living lab. Projekt také naplňuje hodnotu strategie #brno2050 – „Efektivní elektronická správa a otevřená data“. Cílem této hodnoty je poskytovat jednoduše občanům dohledatelné a srozumitelné informace a otevřená data,“
uvedl náměstek Tomáš Koláčný.   

V případě účasti na projektu se město může podílet na realizaci projektu a spolupracovat na projektových aktivitách vztahujících se k tvorbě specifikací, otevřených dat a návazných metodikách. Lze se také podílet na testování nástrojů poskytnutých projektem pracovníky Oddělení dat, analýz a evaluací v rámci Odboru participace a na využití datového portálu data.brno.cz, který bude kombinovat data s dalšími relevantními oblastmi. Nástroje a data poskytnutá projektem budou přínosem pro další zlepšení kvality a použitelnosti dat zpracovávaných Magistrátem města Brna a zároveň umožní zkoumat, třídit a přistupovat k datům z důležité oblasti životního prostředí.

Projekt může přispět ke zkvalitnění řízení a regulací a k volbě správných mitigačních opatření v oblasti životního prostředí, tedy opatření vedoucích ke zpomalení změny klimatu. Data z projektu pomohou k přesnějšímu pochopení významu krajinného pokryvu pro lokální klima a hydrologii a bude díky němu možné vyhodnocovat a posuzovat efektivitu opatření prováděných ke zmírnění následků sucha.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.06.2021 14:53
  • Datum poslední aktualizace: 02.06.2021 14:53
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design