Česky CZEnglish EN

Město s ŘSD budou spolupracovat na budování velkého městského okruhu, smlouva řeší i dopravní obslužnost multifunkční haly na výstavišti

21. leden 2020

Zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova“ dnes schválili brněnští radní. Posun zaznamenala i další část městského okruhu. Radní totiž doporučili zastupitelstvu schválit smlouvu o spolupráci mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic za účelem přípravy a realizace I/42 VMO Bauerova.

Nedokončený velký městský okruh je dlouhodobě bolavým místem Brna. Město nyní dělá další kroky k tomu, aby se tato důležitá dopravní stavba dokončila. Doprava ve městě by se pak měla stát plynulejší,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Smlouvu o spolupráci vztahující se k VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova uzavřeli představitelé města a Ředitelství silnic a dálnic už v roce 2017. Nyní na základě této smlouvy ŘSD zpracovalo zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na stavební práce. Tu musí schválit město. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je přibližně 2,1 miliardy korun bez DPH. Město by podle odhadů mělo hradit náklady ve výši 13,48 % z částky na VMO Tomkovo náměstí a 1,96 % z částky na VMO Rokytova,“ přiblížil náměstek primátorky Robert Kerndl. Součástí schváleného materiálu je i navržení členů hodnotící komise za město Brno. Komise bude vyhodnocovat došlé nabídky. Kritériem pro výběr není jen nabídková cena, ale také například čas pro uvedení stavby do provozu nebo délka záruční doby. Podle předpokladů by stavba měla být hotová do konce roku 2023.

Zastupitelé se na svém příštím jednání budou zabývat doporučením radních, aby schválili smlouvu o spolupráci na stavbě VMO Bauerova mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic. Stavba, které se tato smlouva týká, leží mezi kruhovým objezdem u 4. brány a 9. bránou areálu BVV.  V současnosti je zde komunikace 1. třídy ve čtyřpruhovém uspořádání. Chybí zde ale střední dělicí prvky a problematické jsou i další aspekty zajišťující bezpečnost a plynulost provozu, přístup z parkovacích ploch BVV, připojení areálu Policie České republiky nebo úrovňové přechody pro chodce.

Smlouva, kterou by mělo město uzavřít, je pro něj zásadní. Město se bude podílet zejména na budování lávky pro pěší, která povede přes komunikaci. Ředitelství silnic a dálnic pak vybuduje podstatnou část dopravní obslužnosti, která bude sloužit i budoucí multifunkční hale v areálu brněnského výstaviště,“ zdůraznila Markéta Vaňková. „Finanční prostředky, které uhradí město, nepřesáhnou 5 % z celkových nákladů,“ doplnil Robert Kerndl.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272 
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.01.2020 19:08
  • Datum poslední aktualizace: 21.01.2020 19:08
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design