Česky CZEnglish EN

Město rozdělí dotace na azylové domy, programy pro mládež, sociální prevenci a další doplňující projekty

31. března 2021

Radní města Brna dnes doporučili ke schválení zastupitelům dva dotační programy, které se týkají podpory nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby nebo realizujících projekty v sociální oblasti. Tyto dotace podpoří vybrané služby sociální prevence včetně aktivizačních služeb pro děti a mládež. Příspěvky půjdou i na projekty, které navazují nebo doplňují sociální služby.

Společně s Jihomoravským krajem bude město kofinancovat několik projektů, které se zabývají sociální prevencí. Na tento typ podpory Brno vyčlenilo 7 630 000 korun. „Jedná se o sociální služby působící na území města zařazené v projektech Jihomoravského kraje, mezi které patří azylové domy, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro děti a mládež. Celkem podpoříme 14 projektů,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podpora se dotýká lidí s postižením (například zrakově, mentálně nebo s poruchami autistického spektra) a jejich rodin. Projekty pomáhají dále také lidem v sociálně vyloučených lokalitách díky programům aktivizační podpory, které se soustředí na práci s rodinami a poskytují jim poradenství například při vzdělávání. Významnou součástí tohoto dotačního programu jsou azylové domy, které poskytují zázemí jednotlivcům i rodinám v krizové situaci a obětem domácího násilí.

Do jedenácti oblastí je rozčleněn dotační program určený na podporu projektů, které doplňují nebo navazují na registrované sociální služby. Čtyři miliony korun budou rozděleny nestátním neziskovým organizacím, konkrétně poputují do 56 organizací na realizaci 67 projektů. Všechny tyto aktivity prohlubují standardní nabídku sociální pomoci. „Snahou města je poskytovat pomoc všem potřebným. Na to však naše kapacity nemůžou stačit, proto jsou dotace poskytovány neziskovým organizacím, které se v kooperaci s Brnem starají o rozšíření nabídky služeb pro potřebné. Tento dotační program podporuje například dobrovolnickou činnost v různých odvětvích sociálních služeb. Najdeme zde organizace, které se věnují onkologicky nemocným dětem, seniorům a také lidem s poruchou autistického spektra. Dobrovolnictví vnímám jako oboustranně rozvíjející činnost, zdravý člověk si často nedokáže představit problémy, se kterými se nemocný nebo postižený potýká, a může to velmi změnit jeho náhled na život,“ dodala Markéta Vaňková.

Jednou z oblastí tohoto dotačního programu je animoterapie, kdy klientům pomáhají zvířata, ať už psi, koně, nebo i zakrslí králíci. Další částí je doprava pro osoby s postižením nebo třeba podpůrné organizace pro lidi, kteří pečují o svoje blízké.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.03.2021 14:48
  • Datum poslední aktualizace: 31.03.2021 14:48
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design