Česky CZEnglish EN

Město požaduje při revitalizaci areálu Obora záruku na vybudování technické a dopravní infrastruktury

6. květen 2020

Chátrající hotel Obora na Brněnské přehradě by mohl získat novou tvář. Soukromý investor má v plánu areál revitalizovat. Rada města Brna dnes schválila vyjádření k projektové dokumentaci zamýšlené stavby pro územní rozhodnutí.

„Areál bývalého hotelu a hostince Obora při ulici Rakovecká dlouhá léta chátrá. Nyní nás oslovil investor, který jej chce přestavět a vytvořit tu sportovně-rekreační centrum s ubytováním. Město se k tomuto záměru vyjádřilo s tím, že požaduje určité záruky,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Namísto původní budovy by zde měl vzniknout objekt hotelového typu s restaurací a wellness provozem. „Po investorovi stavby požadujeme výstavbu obslužných komunikací, chodníků, zpevněných ploch včetně jejich připojení na stávající komunikace, veřejných parkovacích ploch, veřejného osvětlení a vsakovacích zařízení. K tomuto chceme záruku, že zde bude vysázena zeleň a zřízena čistička odpadních vod. Co se týče dopravního napojení, stávající komunikace, která bude opravena, bude veřejnou neuzavřenou komunikací umožňující vstup k rekreačním objektům, k budoucí zastávce lodní dopravy a k vodě. Záměr bude třeba také koordinovat s plánem výstavby cyklostezky, která povede podél ulice Rakovecké. Schválené vyjádření nyní odešleme investorovi písemně,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě, že se k těmto požadavkům uzavře mezi městem a investorem smlouva, nebude mít město Brno k záměru výhrady.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.05.2020 15:15
  • Datum poslední aktualizace: 06.05.2020 15:15
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design