Česky CZEnglish EN

Město podpoří projekty v kulturně-kreativních odvětvích dotacemi

15. září 2021

Projekty z oblasti podnikání a edukace v kulturně-kreativních odvětvích budou moci v příštím roce získat jednorázovou finanční podporu. Vznikl totiž nový podpůrný dotační program, který dnes radní na svém zasedání schválili.

„Díky novému dotačnímu programu bude výběr projektů z daného odvětví transparentnější, podpoříme tím podnikání v tomto odvětví a jeho systematický rozvoj. Věřím, že díky finanční pomoc bude pro nové subjekty jednodušší vstoupit na trh a také vejít ve známost nejen v regionu, ale i na národní či mezinárodní úrovni,“ popsala cíle nového dotačního programu primátorka Markéta Vaňková.

„Podpoře kulturně-kreativních odvětví se město Brno věnuje od roku 2010, zavedení nového transparentního podpůrného dotačního programu tak navazuje na tyto aktivity. Ty jsou také definovány v Akčním plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, podpora kulturně-kreativních odvětví je i součástí dlouhodobé Strategie Brno 2050. Primárně dotacemi podpoříme kreativní odvětví založená na osobité tvorbě a originalitě a přispívající do širší ekonomiky města. Oceníme projekty s co největším přínosem v technologických i netechnologických inovacích,“ uvedl náměstek Tomáš Koláčný.

Žadatelem finanční podpory mohou být subjekty kulturně-kreativních odvětví například z oblastí architektury, her a videoher, UX designu, módního designu, multimédií, informačních a komunikačních technologií, řemesel apod. Okruh odvětví, která mohou požádat o dotaci, se bude každoročně měnit v souvislosti s aktuálními potřebami města (např. řešení veřejného prostoru, reakce na pandemii covid-19 atd.) či dle potřeb samotných kulturně-kreativních odvětví.

Žádosti o dotaci mohou být aktuálně předkládány v těchto oblastech:   
-    oblast PROPAGACE – např. expo-business akce, přehlídky, odborné veletrhy apod.  
-    oblast EDUKACE – např. výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články z kulturně-kreativních odvětví v Brně, včetně online akcí (reakce na pandemickou situaci)   
-    oblast VEŘEJNÝ PROSTOR – např. podpora retailu (redesign výloh), designové instalace, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru   
-    specifické zacílení dle AKTUÁLNÍHO ZADÁNÍ MĚSTA – aktuálně to jsou: tvorba videoher a her, reakce na epidemii covid-19; cirkulární ekonomika – upcycling

Výzva bude vyhlášena do konce září 2021. Oznámení o udělení podpory bude následovat na přelomu ledna a února 2022. Veškeré informace budou zveřejněny na https://dotace.brno.cz/.

„Roční rozpočet dotačního programu na rok 2022 se předpokládá v celkové výši milionu korun. Minimální výše udělené dotace na jeden projekt bude činit 30 tisíc a maximální výše pak 200 tisíc,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Rada města Brna dnes také jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotace pro rok 2022 ve složení:
-    Michal Marciniszyn, předseda Komise RMB pro chytré a otevřené město;
-    Jakub Hruška, místopředseda Komise RMB pro chytré a otevřené město;
-    Barbora Netopilová, JIC, zájmové sdružení právnických osob;
-    Markéta Mentelová, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest;
-    Lucie Ševčíková, Institut umění – Divadelní ústav;
-    Petr Peřinka, Kreativní Praha, z. ú., jako náhradník;
-    Andrea Burešová, Kreativní Praha, z. ú., jako náhradník.  

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.09.2021 14:21
  • Datum poslední aktualizace: 15.09.2021 14:21
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design