Česky CZEnglish EN

Město podpoří Mezinárodní vězeňské společenství 100 tisíci korun na pomoc dětem a rodinám odsouzených

8. června 2022

Brněnští radní souhlasili s dotací 100 tisíc korun pro Mezinárodní vězeňské společenství na podporu dětí a rodin vězňů z Brna. Poskytnutí dotace musí ještě schválit červnové zastupitelstvo.

Mezinárodní vězeňské společenství pomáhá od roku 2010 všem, kterých se dotkl zločin. „Rozhodli jsme se podpořit projekt, který cílí především na snížení negativních dopadů na děti a rodiny odsouzených, kde dochází k narušení rodinných vztahů, což je spojeno s psychickými a zdravotními problémy. Hrozí zde i riziko sociálně patologických jevů u dospívajících, chudoba nebo společenské vyloučení. Částka 100 tisíc korun bude použita na aktivity Andělský kemp, Andělský strom a Andělský klub a také na svépomocnou skupinku pro pečující osoby nebo mentoring a poradenství,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Aktivity v rámci projektu

Andělský kemp, srpen 2022: 7denní pobytový tábor v Jeseníkách pro děti vězňů z Brna. Program zahrnuje aktivity, které dětem pomohou při rozvíjení sebepoznávání a získávání dovedností. Děti budou mít k dispozici poradenské služby kvalifikovaných odborníků (psycholog, sociální pracovník a speciální pedagog). 

Andělský strom, září–prosinec 2022: jedná se o předvánoční sbírku dárků pro děti vězněných rodičů s dopisem od tohoto rodiče. V Brně projekt proběhl pod záštitou 1. náměstka primátorky Petra Hladíka už v minulém roce, kdy bylo dětem odsouzených předáno více než 100 dárků. 

Andělský klub a doučování: volnočasová aktivita pro děti vězňů, která probíhá jednou týdně na 2–3 hodiny. Jednou za dva měsíce je pro ně připravena i víkendová akce.

Svépomocná skupinka pro pečující osoby: jednou za dva měsíce probíhají půldenní setkání pečujících osob, kde lidé mohou sdílet starosti a předávat si informace a zkušenosti. Součástí setkání je také materiální pomoc. Zajištěno je i hlídání a program pro děti. 

Mentoring a poradenství rodinám: cílem je zejména prevence, aby nedocházelo k odebírání dětí z rodin. Jedná se o systematickou práci s dospělými a pomoc při řešení jejich krizí.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.06.2022 10:43
  • Datum poslední aktualizace: 08.06.2022 10:43
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design