Česky CZEnglish EN

Město podpoří handicapované sportovce

16. června 2021

Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 1 495 000 Kč na podporu handicapovaných sportovců. Podpora je směřována všem sportovním klubům působícím na území města Brna zaměřeným na sportovní činnost handicapovaných sportovců bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví.

U dotací pro handicapované sportovce si zájemci mohou požádat o příspěvky jak na samotnou činnost, tak na uspořádání sportovních akcí. Cílem podpory je vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj sportu handicapovaných sportovců, čímž dochází také k jejich společenské integraci.

„Město přijalo 16 žádostí o dotaci. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 000 Kč. Při doporučení nebo nedoporučení dotace se přihlíží například k tomu, zda předložený projekt bude přínosem pro rozvoj sportu na území města Brna. Samozřejmostí je dodržení formálních náležitostí,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Velmi mě těší, že můžeme podpořit handicapované sportovce, a jsem rád, že v případě této dotace nezáleží na sportovní výkonnosti. Domnívám se, že ta není důležitá. Většina handicapovaných sportovců musí předvést nesmírné úsilí často jen na to, aby se dostali na trénink. Jejich odhodlání je pro mě inspirující,“ vysvětlil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Město má v úmyslu podpořit například SK Kociánka, SK Kontakt Brno či Sportovní klub neslyšících Brno.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2021 12:01
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2021 12:01
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design