Česky CZEnglish EN

Město po letech vyřešilo situaci kolem Jaselských kasáren

21. dubna 2020

Brněnským zastupitelům se dnes podařilo vyřešit spory ohledně areálu Jaselských kasáren. Město Brno uzavře se společností KLIMINVEST CZ, a. s., dohodu o narovnání a následném prodeji dotčených pozemků. Tím se odblokuje možná výstavba v dané lokalitě, ve které si ale město smluvně stanovilo podmínky.

Areál Jaselských kasáren o celkové výměře 27 327 m2 se nachází v městské části Brno – Královo Pole v k. ú. Ponava mezi ulicemi Staňkovou, Rybníček a Štefánikovou.

Dohodou o narovnání dojde k ukončení soudních sporů z roku 2012 na určení platnosti a účinnosti smlouvy mezi městem Brnem a společností KLIMINVEST CZ, a. s., a také ke zrušení předběžného opatření blokujícího území pro další stavební využití,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Statutární město Brno převede dotčené pozemky na společnost KLIMINVEST CZ, a. s., za cenu 222,5 milionu korun včetně DPH. Společnost navíc městu zaplatí dalších 186 tisíc korun za dlužné nájemné z minulých let. 

Schválený návrh prodeje obsahuje také parametry pro uzavření plánovací smlouvy, tedy smlouvy na vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. Zde jsme si stanovili podmínku vybudování komunikace propojující ulice Šumavskou a Dělostřeleckou. V lokalitě bude také nutné dořešit stávající kanalizaci. Dále jsme se dohodli na vybudování kapacitně přiměřené mateřské školy, která bude odpovídat nárokům plánované zástavby,“ vysvětlil radní pro oblast majetku Róbert Čuma

Město zároveň uzavřelo budoucí smlouvu o zřízení služebnosti stezky a služebnosti ve prospěch města jako veřejného statku k nově vybudovaným veřejným prostranstvím.


Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.04.2020 14:05
  • Datum poslední aktualizace: 21.04.2020 14:05
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design