Česky CZEnglish EN

Město opraví pomníky účastníků odboje na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově

13. října 2021

Popravení a umučení účastníci odboje z let 1939–1945 a také odbojáři, kteří na následky věznění zemřeli bezprostředně po válce v letech 1946–1948, našli symbolické místo posledního odpočinku na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově ve skupině 56a. V některých částech pohřebiště však už zahlodal zub času. Vrátit místu důstojnost by měla oprava zdejších 81 pomníků. Zhotovitele této zakázky malého rozsahu dnes na základě doporučení výběrové komise potvrdili a smlouvu s ním schválili brněnští radní.

Brněnské válečné hroby jsou v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, zaneseny v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR. Pečují o ně a udržují je jejich vlastníci, za město Brno vykonává jejich údržbu Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, popřípadě – především u pamětních desek – Odbor kultury MMB. O válečné hroby na svém území se starají také brněnské městské části.

Rozsah a způsob opravy 81 hrobů účastníků odboje určila dokumentace, kterou v roce 2018 vypracovala projekční kancelář HARALD´S REKONSTRUKCE. Opraveny budou vodorovné nápisové desky, obnoveny nápisy a betonové základy pod nápisovými deskami.
Část žulových desek má tvar pravidelného kvádru o rozměru 600/400/150 mm, část desek stejného půdorysného rozměru je výškově nepravidelná, a to 200–280 mm. Kruhové kamenné podstavce, sloužící pro květinovou výzdobu a předsazené před desky, mají průměr 250 mm a výšku 100–150 mm. Na deskách jsou vysekané nápisy v černé barvě.

„Stav pohřebiště dnes neodpovídá důstojnosti pietního místa. Desky jsou zatlačeny do terénu tak, že místy s ním zcela splývají nebo nad něj nepravidelně vyčnívají. Znečištěná je také žula a přes desky přerůstají tráva či drny. Kamenné kulaté podstavce jsou také často vtlačeny do trávy. Sondami bylo zjištěno, že desky i kruhové podstavce jsou položeny do zeminy na degradovaném podkladu a nenacházejí se pod nimi urny ani ostatky zesnulých,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. „Naším záměrem a cílem opravy je vyjmout desky a obnovit pod nimi základ z prostého betonu, do kterého budou osazeny dva ocelové trny. Horní plocha základu bude přizpůsobena tak, aby masivní žulové desky vyčnívaly rovnoměrně nad terén. Náhrobky budou očištěny od prachu a zbytků mikroorganismů biocidními přípravky a budou napuštěny prostředkem, který brání tvorbě řas. Povrch bude sjednocen a ošetřen hydrofobním prostředkem, obnoveny budou nápisy. Žulové náhrobní desky pak budou také vyzvednuty nad travnatý terén tak, aby bylo možné bez problémů sekat trávu v jejich bezprostřední blízkosti,“ popsal význam a účel oprav Petr Hladík.

Jediným kritériem výběru zhotovitele oprav byla nabídková cena. Výběrová komise proto navrhla uzavřít smlouvu s Petrem Kalábem, se sídlem Neslovice ev. č. 15, 664 91 Neslovice, který podal nejnižší cenovou nabídku. Cena oprav tak činí 589 620 korun včetně DPH.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.10.2021 11:23
  • Datum poslední aktualizace: 13.10.2021 11:23
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design