Česky CZEnglish EN

Město opraví budovu ZŠ a MŠ Horníkova

19. září 2017

Budovu základní a mateřské školy Horníkova v městské části Brno-Líšeň čekají stavební úpravy, díky kterým dojde ke zlepšení energetické náročnosti objektu. Na dnešním zasedání vzala Rada města Brna na vědomí posouzení projektu na tyto stavební úpravy, doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit posouzení projektu a souhlasila s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

„Díky příznivé demografické prognóze očekáváme nárůst počtu dětí v Líšni. Z tohoto důvodu chceme školu sanovat tak, aby splňovala náročné požadavky a došlo k výrazné úspoře energií. Výsledkem stavebních úprav bude snížení spotřeby energie, zejména na vytápění. Město tak ušetří 2,3 milionu korun ročně a dojde i ke zlepšení komfortu pro žáky a pedagogický sbor,“ komentoval první náměstek primátora Petr Hladík.

Opravy školy budou zahrnovat zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken a zajištění vzduchotechniky s rekuperací. Ve škole budou rovněž probíhat z důvodu zastaralosti vnitřní úpravy elektro rozvodů a rozvodů pro vytápění. Díky systému vzájemné koordinace těchto rozvodů bude dosaženo vysokého energetického standardu školy. Z hlediska ochrany životního prostředí dojde ke snížení produkce znečišťujících látek, především CO².

Celkové náklady se předpokládají ve výši 201,3 mil. Kč. Dotace se odhaduje na 30,2 mil. Kč, tj. 15 % z celkových nákladů. Město Brno uhradí ze svého rozpočtu 151,6 mil. Kč. V projektu se počítá se spoluúčastí městské části Brno-Líšeň. Ta by se podílela částkou ve výši 19,5 mil. Kč. Náklady a výše dotace budou ještě optimalizovány při dopracování žádosti.

Doba zahájení výstavby se počítá v letech 2018 až 2020.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.09.2017 15:20
  • Datum poslední aktualizace: 19.09.2017 15:20
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design