Česky CZEnglish EN

Město hledá zhotovitele retenčních nádrží

10. červenec 2018

Rada města Brna dnes schválila zahájení zadávacího řízení na zhotovitele retenčních nádrží Královky v Tuřanech a Červený mlýn v Králově Poli. Tyto velké podzemní záchytné nádrže na vodu slouží jako rezervoár na zředěnou splaškovou vodu, když ji kvůli srážkám nestačí pojmout čistírna odpadních vod. Díky nim nepřepadávají nadbytečné odpadní vody do vodních toků, ale postupně se uvolňují do čistírny, jakmile to její kapacita dovolí. Vodní toky tak zůstávají čistější.

Zhotovení stavby bude probíhat podle Yellow Book FIDIC. To znamená, že kromě samotné stavby zhotovitel zajistí také veškerou dokumentaci potřebnou před, v průběhu i po dokončení stavby. Předmětem veřejné zakázky je tedy zpracování projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, kompletní realizace stavby retenčních nádrží a navazujících objektů včetně dodávky technologií a řídícího softwaru, zpracování dokumentace ke kolaudaci i zajištění garančního provozu v průběhu záruční doby.

„Jedním z našich zásadních požadavků je, aby zhotovitel dodal software, který zajistí optimální řízení funkcí jednotlivých retenčních nádrží na území města Brna. Bude fungovat na základě předpovědi dešťových srážek, odhadne jejich intenzitu a délku trvání a podle toho navrhne, jak odlehčit kanalizaci,“ popsal náměstek pro oblast investic Richard Mrázek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,7 miliardy a její realizace by mohla začít už na konci letošního roku. Dokončení stavby se plánuje na konec roku 2023.

Současný systém retenčních nádrží na stokové síti města pokrývá přibližně polovinu rozlohy Brna. Díky nové etapě dostavby by mělo být tímto systémem zpožďování a zadržování naředěných splaškových vod pokryto celé město. Nová retenční nádrž Královky bude mít kapacitu přibližně 22,5 tisíc m³. Retenční nádrž Červený mlýn pak cca 26 tisíc m³.

Stavba retenčních nádrží je součástí projektu „Dostavba kanalizace v Brně II“, který kromě toho zahrnuje také odkanalizování jednotlivých městských částí. Celkové náklady tohoto projektu překračují 3 miliardy korun a je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.07.2018 13:48
  • Datum poslední aktualizace: 10.07.2018 13:48
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design