Česky CZEnglish EN

Město hledá projektanta na stavbu protipovodňových opatření na jihu města

7. října 2020

Brněnští radní dnes schválili zahájení zadávacího řízení na projektanta protipovodňových opatření (PPO), a to pro etapu IX, X a XI. Jedná se o úsek od viaduktu na ulici Uhelná po napojení na přerovskou trať.

„Realizace protipovodňových opatření je nezbytná pro další rozvoj města. Nyní hledáme zpracovatele projektové dokumentace pro tři etapy PPO na řece Svratce. Ochrana tu bude zajištěna vybudováním zemních hrází v kombinaci s železobetonovými zdmi. Dále zde budou sníženy břehy a vytvořeny bermy, jejichž součástí budou i stezky pro pěší a cyklisty,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Výše zmíněné etapy, jichž se týká projednaný bod:
• Etapa IX Štýřice – železniční poliklinika 
Pravý břeh Svratky mezi železničními mosty budoucího uzlu ŽUB a mostem viaduktu Uhelná. V prostoru se nachází nedokončená stavba polikliniky.
• Etapa X Vodařská
Pravý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati až po železniční mosty budoucího ŽUB.
• Etapa XI Trnitá
Levý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati přes ulici Kšírovu, Svitavský
náhon až k železničnímu mostu ul. Uhelná. Součástí jsou také částečná protipovodňová opatření na Svitavě.

„V lokalitě u železniční polikliniky chceme vybudovat park, který bude sloužit jako místo pro rekreaci a odpočinek. Zároveň však při případné stoleté povodni umožní rozliv vody a její zadržení. V současné době řešíme potřebný odkup objektů a pozemků od Správy železnic,“ dodal Petr Hladík.

V rámci projektu se bude rekonstruovat i kmenová stoka, která tímto územím prochází. Zvažovat se bude i její přeložení do nové polohy. Výstavba PPO bude koordinována s projektem přestavby železničního uzlu Brno.

Předpokládané náklady na vytvoření projektové dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor jsou 27,5 milionu Kč bez DPH. Samotná výstavba PPO se odhaduje na 530 milionů Kč bez DPH. Projekt má na starosti Kancelář architekta města Brna.

Více informací o PPO najdete na webu https://voda.brno.cz/clanek/protipovodnova-opatreni-svratky-a-svitavy

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.12.2020 16:00
  • Datum poslední aktualizace: 21.12.2020 16:00
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design