Česky CZEnglish EN

Město Brno získalo cenu Otevřeno

3. říjen 2017

Město Brno získalo cenu Otevřeno za nejrozsáhlejší projekt participativního rozpočtu v ČR v soutěži Otevřeno x Zavřeno. V letošním patnáctém ročníku soutěže prošlo ověřováním 70 nominací z celkem 102 podaných.

Soutěž pořádá Otevřená společnost, která hodnotí otevřenost veřejné správy a oceňuje úřady, osobnosti a organizace, které se významně zasloužily o rozvoj přístupu k informacím, svobody projevu, otevřených dat nebo účasti na rozhodování.

„Velmi si vážím toho, že porota ocenila Brno jako město otevřené svým občanům. Komunikovat s veřejností a naslouchat tomu, co Brňané skutečné řeší, je jedna z našich priorit, ostatně participativní rozpočet je toho dokladem,“ uvedl primátor Petr Vokřál

Hlasovat bylo možné v kategoriích Otevřeno (Přístup k informacím, Svoboda projevu, Účast na rozhodování a Otevřená data) a v kategoriích Zavřeno (Přístup k informacím, Svoboda projevu).

Porota ocenila nejrozsáhlejší projekt participativního rozpočtu v ČR jak z hlediska objemu financí, tak i reálného zapojení veřejnosti. Do projektu město uvolnilo 20 milionů korun, pro srovnání obdobný projekt Prahy 6 disponuje pěti miliony. Nebývalá je také účast veřejnosti, přihlášeno bylo 217 projektů, tedy asi čtyřikrát více než ve zmiňované Praze 6. Porota pozitivně hodnotila i mimořádně vysoký počet občanů, kteří jednotlivým projektům vyjádřili podporu. „Projekt vzbudil velký zájem a velmi zdařilá je i webová prezentace. Například na kartě projektu lze sledovat postup vyhodnocení proveditelnosti po jednotlivých odborech úřadu,“ sdělil manažer soutěže Otevřeno x Zavřeno Adam Rut.

„Brněnský participativní rozpočet není unikátní jen rozsahem vyčleněných prostředků a skutečností, že je Brno prvním městem v republice, ve kterém byl participativní rozpočet nasazen na celoměstské úrovni – podařilo se nám také jako prvním v zemi proces kompletně elektronizovat, díky čemuž mohou občané navrhovat své projekty i sbírat pro ně veřejnou podporu v prostředí uživatelsky přívětivých webových stránek damenavas.brno.cz, na kterých v listopadu proběhne i finálové hlasování. V jeho rámci využijeme rovněž průlomový elektronický nástroj pro ověření místa trvalého pobytu hlasujících, který umožní občanům identifikovat se online v reálném čase, bez nutnosti fyzického kontaktu s úřadem, a současně díky tokenizačnímu mechanizmu zajistí zabezpečení na úrovni mezinárodních bezpečnostních standardů,“ dodal radní pro participaci obyvatel Tomáš Koláčný.

Slavnostní předání cen Otevřeno x Zavřeno proběhlo 3. 10. v dopoledních hodinách v Praze za účasti odborné poroty i dalších osobností z oblasti práva na informace a otevřenosti veřejné správy. Vítězům poblahopřáli mimo jiné advokáti František Korbel, Hana Marvanová a František Vyskočil nebo bývalá starostka Černošic a držitelka Bílé lilie Daniela Göttelová.

Participativní rozpočet
Participativní rozpočtování je jedním z prvků přímé demokracie. Jedná se o proces, při kterém územní samospráva vymezí část veřejného rozpočtu pro účely participativního rozpočtování a umožní občanům přímo rozhodovat o způsobu, jakým budou vymezené prostředky vynaloženy. Historicky první participativní rozpočet byl spuštěn v roce 1989 v brazilském Porto Alegre. Od té doby si participativní rozpočtování s různou mírou zapojení občanů osvojily stovky obcí po celém světě.

Brno je největším českým městem realizujícím projekt participativního rozpočtu. V dubnu 2016 schválila Rada města zadání projektu a stanovila řešitelský tým. Na začátku roku 2017 byl spuštěn projekt s názvem Dáme na vás, který rozdělí až dvacet milionů korun. Lidé do něj přihlásili 217 vlastních projektů. V rámci sběru veřejné podpory, která je nutná pro postup projektů do finále, rozdala veřejnost téměř 50 000 „líbí se mi“. Nyní odbory úřadu vyhodnocují proveditelnost návrhů. Zvýší se míra zapojení občanů do rozhodování magistrátu. Ten se zase lépe dozví, co Brňané skutečně potřebují. Projekty musí splňovat několik podmínek, zejména být veřejně přínosné a nesloužit ke komerční propagaci. Každý projekt by měl být realizovatelný během jednoho roku.

„Od 15. října bude na náměstí Svobody ke zhlédnutí výstava všech realizovatelných projektů. 24. října proběhne v rytířském sále Nové radnice veřejné zvažování projektů, na kterém budou moci účastníci udělit zvažovaným projektům preferenci do finálového hlasování. To bude spuštěno od 1. do 22. listopadu na webových stránkách damenavas.brno.cz. Pro všechny, kteří by měli s hlasováním po internetu problém, připravujeme na 14. listopad hlasování fyzické, do něhož se bude možné zapojit od 10 do 20 hodin v atriu Mahenovy knihovny na ulici Kobližná,“ doplnil radní pro participaci obyvatel Tomáš Koláčný.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.10.2017 13:41
  • Datum poslední aktualizace: 03.10.2017 13:41
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design