Česky CZEnglish EN

Město Brno zakládá Sdružení energetických manažerů měst a obcí

23. listopad 2017

Pětice měst – Brno, Hradec Králové, Litoměřice, Chrudim a Kopřivnice – dnes oznámila založení Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). Stalo se tak na společné tiskové konferenci v Litoměřicích u příležitosti konání mezinárodní odborné konference „Energie, doprava a inovace pro města 21. století“. Za město Brno se tiskové konference zúčastnil náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander. Vstup Brna do svazku inovativních měst usilujících o vysokou energetickou efektivitu a zvyšování kvality života svých občanů schválilo brněnské zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání. 

Sdružení je dobrovolným svazkem obcí, díky němuž budou zástupci členských měst a odborných partnerů sdílet informace a zkušenosti s řešením nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a dopravy, společně se vzdělávat na seminářích jak v oblasti technologií, tak získávání dotací. Společně chtějí také navázat spolupráci se sítí evropských měst Energy Cities.

„Nově založené sdružení má ambici stát se českých klubem progresivních měst v oblasti energetiky, která sdílením zkušeností a dobré praxe zvyšují svou energetickou efektivitu, zlepšují kvalitu života svých občanů a hospodárně nakládají s veřejnými financemi,“ komentoval motivy vstupu Brna do SEMMO náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Vstupem do sdružení Brno získá mimo jiné:

  • možnost spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky v oblasti komunální energetiky v ČR i Evropě;
  • nezávislé poradenství v konkrétních projektech úspor energií a obnovitelných zdrojů,
  • možnost propagovat své aktivity a příklady dobré praxe na národních a mezinárodních odborných konferencích,
  • pro energetického manažera možnost pravidelných konzultací a sdílení dobré praxe s kolegy na stejné pracovní pozici v jiných členských městech.

Pozici energetického manažera zřídilo město Brno již v roce 2015, a to v rámci Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Jeho cílem je zavádění energetického managementu ve všech budovách v majetku města Brna. Vznik systému energetického managementu v Brně podpořilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR z programu EFEKT.  

Do pravidelného sledování spotřeby energií je v tuto chvíli v Brně zapojeno na 150 budov v majetku města – domovů pro seniory či budov příspěvkových organizací. Energetický management prověřuje a vzájemně porovnává jejich spotřebu a finanční náklady na teplo, elektřinu, plyn a vodu. Na základě těchto dat je pro každou budovu vypracován akční plán opatření, která postupně snižují její energetickou náročnost a šetří tak peníze z veřejných rozpočtů i emise znečištění do ovzduší. Nejčastějšími opatřeními jsou zateplení fasády, změna způsobu vytápění, optimalizace dodavatelských sazeb či výměna osvětlení za úsporné LED.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.11.2017 11:06
  • Datum poslední aktualizace: 23.11.2017 11:06
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design