Česky CZEnglish EN

Město Brno podpoří rozvoj mladých studentů

22. srpen 2017

První náměstek primátora města Brna Petr Hladík a Tomáš Vokáč, výkonný ředitel obecně prospěšné společnosti The Duke of Edinburgh´s International Award, dnes podepsali memorandum o zapojení základních škol zřizovaných městem Brnem do programu „The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“.

The Duke of Edinburgh´s International Award je obecně prospěšná společnost realizující prestižní program neformálního vzdělávání pro mladé lidi poskytovaný školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží.

Jeho smyslem je komplexní rozvoj a přivedení mladých lidí k rozmanitým volnočasovým aktivitám. Účastníci programu usilují o zlepšení svých dovedností a talentu, pravidelně se věnují sportovní aktivitě, pomáhají ve svém nejbližším okolí a na závěr společně absolvují dobrodružnou expedici. Získají tak příležitost splnit si své sny, ale i čelit výzvě, jsou motivováni k aktivnímu přístupu k životu a společenské odpovědnosti, mají možnost navázat nová přátelství s aktivními vrstevníky z celé republiky i zahraničí, účastnit se mezinárodních expedic a školení a v neposlední řadě mohou získat i finanční podporu ve formě příspěvku na volnočasové aktivity. Program umožňuje každému mladému člověku, bez ohledu na jeho sociální postavení či zázemí, rozvíjet jeho talent a pomáhá mu překonat vlastní výzvy.

„Chceme účast na tomto programu nabídnout co nejširší skupině mladých lidí ve městě Brně a podpořit je, aby na sobě začali pracovat, získali cenné dovednosti a odhalili svůj potenciál,“ uvedl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Pro fungování programu jsou klíčové školy, které díky svým pedagogům zprostředkují mladým lidem nezapomenutelné zážitky a připraví je tak na jejich budoucí osobní, společenský a profesní život.

„Koncem srpna letošního roku budou ředitelé základních škol podrobně informováni o průběhu tohoto programu. Následně proběhne školení přihlášených pedagogů. Předpokládáme, že první děti se budou moci hlásit začátkem příštího roku,“ upřesnila Marie Klusoňová z odboru školství Magistrátu města Brna.

"Pokud student ve věku 14–24 let navštěvuje školu, která se do programu nezapojila, určitě smutnit nemusí. Stačí se obrátit přímo na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, kde zájemcům poradí,“  doplnila Marie Klusoňová.

Pro rok 2017 je pro brněnské základní školy zapojené do vzdělávacího programu vyčleněno v městském rozpočtu 50.000,- Kč na proškolení pedagogů a 250.000,- Kč na odměny pro zapojené pedagogické pracovníky. „Samozřejmě předpokládáme, že zajistíme pokračování programu včetně zabezpečení finanční dotace na rok 2018 v celkové částce 1.050.000,- Kč,“ dodal Petr Hladík.

 Program DofE je celosvětově otevřen všem mladým lidem ve věku 14-24 let. V České republice se do něj zapojilo zhruba 2500 účastníků a k centrům, která ho nabízejí, patří kromě mezinárodních středních škol a gymnázií mládežnické organizace či dětské domovy.


Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.08.2017 15:37
  • Datum poslední aktualizace: 22.08.2017 15:37
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design