Česky CZEnglish EN

Město Brno nesouhlasí s postupem pořizování ZUR JMK

7. června 2016

Město Brno si nechalo zpracovat právní rozbor postupu, kterým Jihomoravský kraj pořizuje Zásady územního rozvoje. Z tohoto posudku vyplývá, že postup Jihomoravského kraje je v rozporu se zákonem.

 „Jedním z hlavních úkolů Zásad územního rozvoje je řešit vedení silniční sítě tak, aby znečišťující tranzitní dopravu bylo možné odklánět mimo obydlená území. Dokument, který předkládá Jihomoravský kraj, však navrhuje a vyhodnocuje pouze část důležitých dopravních staveb. Ty ostatní, jako je R43 nebo jihozápadní obchvat brněnské aglomerace krajský úřad neřeší a pouze slibuje, že si k nim do tří let pořídí dostatek podkladů. Místo komplexního návrhu řešení odklonu tranzitní dopravy na obchvaty mimo obydlené území Brna a okolních obcí, kraj postupuje salámovou metodou a snaží se prosadit nový dálniční koridor na území Brna-jihu, Tuřan a Chrlic,“ uvedl náměstek brněnského primátora pro územní rozvoj Martin Ander.

Na základě právního rozboru dnes proto Rada města Brna schválila znění námitek k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, v nichž tyto své výhrady formuluje.

Jako problematický hodnotí město Brno především skutečnost, že dokument neřeší systém koridoru páteřních silic v brněnské aglomeraci (dálnice D1 a D2, dálnice D43, tzv. tangenty města Brna, dálnice D52, a jejich vzájemné propojení, letiště Brno-Tuřany, ŽUB Brno, vysokorychlostní trať Praha-Brno-Ostrava). Rozhodnutí o těchto stavbách má být připraveno až do tří let od vydání ZUR JMK, kdy se plánuje aktualizace tohoto dokumentu. Páteřní silniční síť na území Jihomoravského kraje však musí být při pořizování ZÚR JMK posouzena a vymezena jako celek.

Statutární město Brno namítá proti způsobu zpracování návrhu a vyhodnocení ZUR JMK jako celku tyto dvě zásadní námitky:
1. Pokud ZÚR JMK řeší záměry nadmístního i republikového významu ve značně rozsáhlé ploše převážně v územních rezervách a variantně, nedošlo k naplnění základních cílů a úkolů územního plánování stanovených zákonem. Město Brno požaduje přepracovat návrh ZÚR JMK i Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území tak, aby pro klíčové stavby dopravní infrastruktury v centrální oblasti kraje neobsahoval územní rezervy, ale návrhové koridory.
2. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území k celkové koncepci, ve které je posuzována pouze část systému dopravní sítě a ve které je logicky navazující podstatná část systému zařazena pouze do územních rezerv, u nichž se podle zákona vliv na životní prostředí neposuzuje, nenaplňuje smysl a požadavky zákona. Město Brno požaduje přepracovat návrh ZÚR JMK i Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území tak, aby pro klíčové stavby dopravní infrastruktury v centrální oblasti kraje neobsahoval územní rezervy, ale návrhové koridory.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.06.2016 15:26
  • Datum poslední aktualizace: 07.06.2016 15:26
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design