Česky CZEnglish EN

Město aktualizuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Pokračuje ve snaze snížit do roku 2030 emise CO₂ o 40 %

10. února 2021

Před čtyřmi lety se Brno připojilo k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, jehož hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. V říjnu roku 2019 byl zastupiteli schválen Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který obsahoval plány na konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí CO₂. Nyní se připravuje jeho aktualizace.

„SECAP se zaměřuje na různé sektory, od obecního přes terciární a dopravní až po veřejné osvětlení. Plány v něm obsažené mají za cíl dosáhnout našeho závazku a snížit emise CO₂ do roku 2030 o 40 %. V posledních letech město Brno podniklo řadu kroků, které směřují k efektivnějšímu nakládání s energiemi, k úsporám nákladů i snižování emisí. Některá opatření ze SECAP jsme již provedli, jsou jimi například rozsáhlé rekonstrukce budov včetně jejich zateplení. Zavedli jsme energetický management v městských budovách a začali jsme odebírat plyn a elektrickou energii od jednoho dodavatele, který byl vysoutěžen na energetické burze PXE,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Aktualizace SECAP je povinná a měla by být provedena do 4 let od přistoupení města k paktu starostů. Na dnešním zasedání se s novou verzí seznámili radní a souhlasili s přípravou žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí.

„Pro následující programové období máme v plánu pokračovat s osvětovou činností s cílem oslovit co nejvíce spoluobčanů. Co se týče dalších adaptačních opatření, připravujeme realizaci protipovodňových opatření, výstavbu akumulačních nádrží na vodu a pokračují také práce na obnově a sázení zeleně. Snažíme se tím zadržovat vodu v přírodě a příznivě ovlivňovat klima ve městě. Dalšími opatřeními v oblasti energetiky chceme každoročně zvýšit úspory minimálně o 45 tisíc MWh. Oproti roku 2015 bude v roce 2030 předpokládaná nižší spotřeba o 760 808 MWh/rok,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Celkové výdaje projektu aktualizovaného Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima se odhadují na 2,1 milionu Kč. Ty budou využity na zpracování aktualizace, organizaci osvětových akcí a na zajištění koordinátora pro aktivity související s akčním plánem. Předpokládá se, že by dotace mohla dosáhnout výše 1,137 milionu korun, zbytek by dofinancovalo město.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.02.2021 13:17
  • Datum poslední aktualizace: 10.02.2021 13:17
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design