Česky CZEnglish EN

Město a Povodí Moravy společně zadají zakázku na zpracování povodňového modelu Brna

29. září 2021

Město a Povodí Moravy, s.p., se dohodly na společném postupu zadavatelů při vypsání veřejné zakázky na zpracování povodňového modelu Brna. O náklady v maximální výši 2 miliony korun včetně DPH se podělí rovným dílem. Smlouvu o společném postupu zadavatelů dnes schválila Rada města Brna.

„Hledáme dodavatele, který pro oba subjekty, tedy pro město a pro Povodí Moravy, zpracuje povodňový model Brna. Ten bude sloužit pro zpracování hydrotechnických výpočtů proudění v korytech hlavních brněnských toků a pro simulaci povodňových scénářů. Model bude průběžně doplňován a aktualizován dle aktuálních požadavků v závislosti na přípravě a realizaci protipovodňové ochrany,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dále sdělil: „Požadujeme zpracování modelu stávajícího stavu i výhledu po vybudování protipovodňových opatření na řece Svratce v úseku od Riviéry po viadukt na Uhelné nebo zhodnocení efektivity vlivu rekonstrukce jezu Přízřenice na snížení povodňových hladin. Na Svitavě nás bude zajímat návrhový stav po rekonstrukci jezů Radlas, Husovice, Maloměřice a Cacovice.“

Smlouva o společném postupu zadavatelů se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy až do doby splnění účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích. Výběr dodavatele by měl proběhnout do 01. 11. 2021. Obě smluvní strany se dohodly, že zadavatelskou činnost v zadávacím řízení bude vykonávat Povodí Moravy, s.p., Přípravou akce a zastoupením ve věcech technických je městem pověřena Kancelář architekta města Brna.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.09.2021 14:40
  • Datum poslední aktualizace: 29.09.2021 14:40
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design