Česky CZEnglish EN

Medailony členů Rady města Brna 2010–2014

12. listopadu 2010

Bc. Roman Onderka, MBA

Narodil se roku 1965 v Brně. Absolvoval bakalářské studium ve studijním programu Ekonomika a management na Vysoké škole Karla Engliše v Brně a na Fakultě podnikatelské VUT v Brně získal titul MBA. Po vojně byl zaměstnán v ADASTu Adamov jako mechanik, následně u Českých drah v Brně ve funkci vozmistra. Byl také územním tajemníkem OSŽ pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina. 

Od roku 2002 působí jako zastupitel ve městě Brně a ve volebním období 2002–2006 také v městské části Brno-Starý Lískovec. Pro volební období 2006–2010 byl uvolněn pro funkci primátora města Brna a v této funkci setrvá i po komunálních volbách v roce 2010.

V současné době je místopředsedou ČSSD a také místopředsedou Městského výkonného výboru ČSSD Brno-město. Působí jako stínový ministr dopravy za ČSSD, dále je členem Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku a členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Roman Onderka je rozvedený a má dvě děti. Rekreačně hraje fotbal, nohejbal a squash, mezi jeho další záliby patří hudba, divadlo a literatura.

 

Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

Narodil se roku 1974 ve Zlíně. Absolvoval inženýrské a doktorské civilní studium na Univerzitě obrany v Brně a do roku 2004 působil jako programátor-analytik v soukromé společnosti. Poté se stal asistentem poslance Evropského parlamentu Petra Duchoně.

Členem ODS je od roku 1997, ve volebním období 2002–2006 byl členem Zastupitelstva města Brna a působil jako předseda Komise informatiky Rady města Brna. Ve volebním období 2006–2010 zastával funkci starosty městské části Brno-Bohunice. Po letošních komunálních volbách se do ZMB vrátil a stal se 1. náměstkem primátora města Brna.

Je předsedou Místního sdružení ODS Brno-Bohunice a také 1. místopředsedou ODS Brno-město.

Robert Kotzian je ženatý a žije v Bohunicích. Mezi jeho záliby patří četba, počítače, in-line bruslení a turistika.

 

Ladislav Macek

Narodil se v roce 1961 v Brně. Vystudoval střední průmyslovou školu, střední pedagogickou školu a vysokou školu. Po ukončení středoškolských studií pracoval několik let ve společnosti  zabývající se údržbou komunikací v Brně jako dispečer, vedoucí střediska čištění, později ředitel a jednatel firem v oblasti komunálních služeb.

Od roku 1987 je členem ČSSD. V roce 1998 byl zvolen do Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice a dosud zde působí. V letech 2001–2006 byl místostarostou Kohoutovic, měl na starosti majetkovou oblast a správu bytových domů. Ve volebním období 2006–2010 zastával funkci náměstka primátora města Brna pro oblast technickou, nyní bude náměstkem pro rozvoj města.

Ladislav Macek je ženatý, má dvě dcery a dvě vnoučata a žije v Kohoutovicích. Mezi jeho zájmy patří cyklistika, koně a country hudba.

 

Ing. Jana Bohuňovská

Narodila se v roce 1960 v Brně. Původní profesí zdravotní sestra, později získala inženýrský titul na vysoké škole se zaměřením na ekonomiku.

Do ODS vstoupila v roce 2000, do Zastupitelstva města Brna byla zvolena poprvé v roce 2006. Ve volebním období 2006–2010 působila ve funkci starostky městské části Brno-Ivanovice. Po komunálních volbách v roce 2010 se stala náměstkyní primátora města Brna pro sociálně-kulturní oblast.

Od roku 2006 je místopředsedkyní Oblastní rady ODS Brno-město.

Jana Bohuňovská je vdaná a má jedno dítě. Ve volném čase se věnuje kynologii a cestování.

 

Ing. Oliver Pospíšil

Narodil se roku 1970 v Brně. Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor materiálové inženýrství. V letech 1993–2002 pracoval ve stavebněexpertizní a znalecké kanceláři.

Do ČSSD vstoupil v roce 1995, o tři roky později byl zvolen do Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a ve volebním období 1998–2002 zde vykonával funkci předsedy kontrolního výboru. Ve volebním období 2002–2006 se stal místostarostou této městské části, uvolněným pro výkon funkce. Zároveň se v roce 2002 stal členem Zastupitelstva města Brna, zastával funkci místopředsedy komise majetkové a byl rovněž členem finančního výboru. Ve volebním období 2006–2010 vykonával funkci náměstka primátora města Brna pro oblast hospodářskou, rovněž byl radním v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Po letošních komunálních volbách se do funkce náměstka pro oblast hospodářskou vrací. Při práci v obou zastupitelstvech se zabýval především bytovou problematikou, privatizací bytového fondu, nakládáním s majetkem a jeho správou.

Oliver Pospíšil je ženatý a má tři děti.

 

<personname w:st="on">Vít Blaha</personname>

Narodil se v roce 1961 v Hodoníně. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou v oboru automatizační technika. Do roku 1990 pracoval ve Zbrojovce Brno, poté začal podnikat.

Členem ODS je od roku 2002. V letech 2004–2008 byl členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje a krátce byl činný také jako radní Jihomoravského kraje s působností v oblasti vnějších vztahů. Po komunálních volbách v roce 2010 byl poprvé zvolen do Zastupitelstva města Brna a stal se také členem Rady města Brna.

Od roku 2009 je místopředsedou Oblastní rady ODS Brno-město.

<personname w:st="on">Vít Blaha</personname> je ženatý a má syna. Mezi jeho zájmy patří cestování, kultura a fotografování.

 

JUDr. <personname productid="Pavel Blažek" w:st="on">Pavel Blažek</personname>

Narodil se v roce 1969 v Brně. Absolvoval studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, po jeho ukončení pracoval deset let jako odborný asistent na této fakultě na katedře správního práva. V současné době je činný jako advokát.

Členem ODS je od roku 1998. Od roku 2002 působí v Zastupitelstvu města Brna a ve volebním období 2002–2006 byl také členem Rady města Brna. Od roku 2006 do roku 2010 pracovala ODS v opozici, po komunálních volbách v roce 2010 se tato strana vrátila do vedení města a <personname productid="Pavel Blažek" w:st="on">Pavel Blažek</personname> byl opět zvolen členem ZMB a RMB.

Je místopředsedou ODS a předsedou Oblastního sdružení ODS Brno-město.

<personname productid="Pavel Blažek" w:st="on">Pavel Blažek</personname> je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho záliby patří literatura a hudba.

 

JUDr. Robert Kerndl

Narodil se v roce 1971 v Brně. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Do ODS vstoupil roku 2000. O dva roky později byl poprvé zvolen do Zastupitelstva městské části Brno-střed a působí zde dodnes. Je také členem rady této městské části. Od roku 2006 je členem Zastupitelstva města Brna a po letošních komunálních volbách byl zvolen také do Rady města Brna.

Robert Kerndl je ženatý a má dvě děti. Baví ho sport, sledování filmů a hudba.

 

JUDr. <personname productid="Jiří Oliva" w:st="on">Jiří Oliva</personname>

Narodil se roku 1977 v Brně. Po maturitě na Střední průmyslové škole slévárenské v Brně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde rovněž následně složil rigorózní zkoušku a získal titul doktor práv.

Členem ČSSD je od roku 1997. V roce 2002 byl za tuto stranu poprvé zvolen do Zastupitelstva města Brna. Ve volebním období 2006–2010 působil v Radě města Brna a byl také předsedou Komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMB, členem několika komisí RMB a členem několika statutárních orgánů obchodních společností s majetkovou účastí města. V letošních komunálních volbách byl opět zvolen zastupitelem ve městě Brně a členem RMB. Rád by se věnoval především problematice bezpečnosti, energetiky a infrastruktury.

Od roku 2004 je místopředsedou Městského výkonného výboru ČSSD Brno-město.

<personname productid="Jiří Oliva" w:st="on">Jiří Oliva</personname> je sedm let ženatý a nedávno se mu narodila dcera Elizabeth. Mezi jeho záliby patří především aktivní sportování, historie, kosmologie, kvantová fyzika a cestování.  

 

Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.

Narodil se roku 1969 v Brně. Vystudoval fyziku pevných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, tamtéž získal také tituly Ph.D. (v oboru vlnová a částicová optika) a RNDr. V současnosti působí jako vedoucí skupiny fyziky na katedře matematiky a fyziky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. V roce 2003 se habilitoval a byl jmenován docentem.

Je místopředsedou Oblastního sdružení ODS Brno-město a předsedou Místního sdružení ODS Brno-Žebětín. V komunálních volbách v roce 2010 byl za ODS zvolen do Zastupitelstva města Brna a je také členem Rady města Brna.

Mezi jeho koníčky patří sport, hudba a fyzika.

 

MVDr. Vlastimil Žďárský

Narodil se roku 1957 ve Velkém Meziříčí. Vystudoval střední průmyslovou školu potravinářskou a poté Fakultu hygieny a potravinářské technologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. V roce 1999 se rekvalifikoval v oboru správce konkurzní podstaty a krizové řízení firem. Do roku 1990 pracoval v potravinářství a ve spotřebních družstvech, od roku 1990 je osobou samostatně výdělečně činnou, respektive podnikal.

Aktivně se zapojil do komunální politiky v roce 1998, kdy byl jako člen ČSSD poprvé zvolen do Zastupitelstva města Brna. Po komunálních volbách v roce 2006 se stal opět členem ZMB a byl zvolen do Rady města Brna ve funkci neuvolněného člena. Do RMB se po letošních komunálních volbách vrátil.

Vlastimil Žďárský je ženatý. Mezi jeho záliby patří sport a cestování.

 

 

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.11.2010 14:02
  • Datum poslední aktualizace: 12.11.2010 14:02
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design