Česky CZEnglish EN

Mateřské školy v Brně hlásí dostatek míst pro nově nastupující předškoláky

18. května 2017

V Brně bude v příštím školním roce pro předškoláky místa dostatek. Mateřské školy také v některých případech navýší díky přístavbám své kapacity. Dále mají k dispozici i rezervy.

Do mateřských škol bude přijata většina dětí, které dovrší tří let k 31. srpnu 2017. V mnoha městských částech i ty děti, které se narodily do 31. prosince 2014,“ uvedl první náměstek primátora pro školství a prorodinnou politiku Petr Hladík. „Od podzimu letošního roku budou také navýšeny kapacity mateřských škol o dalších 244 míst. V Žebětíně to bude o 50 míst, v Bystrci o 144 a ve Slatině a Komíně po 25 místech. Přihlášku do školek podalo 400 rodičů dvouletých dětí,“ dodává Hladík.

Pro přijímací řízení na školní rok 2017/2018 bylo vypsáno 2 800 volných míst v mateřských školách ve městě Brně. Tato místa jsou řešena v rámci elektronického zápisu na webových stránkách města.

Ředitelky mateřských škol však mají ještě rezervu 10 % volných míst z důvodu nedořešených odkladů školní docházky. Tato místa budou ale řešena až po skončení elektronického zápisu. Důvodem jsou dlouhé objednací doby v pedagogicko-psychologických poradnách. V minulých letech však tato rezerva činila až 20 % z nabídky volných míst. Další místa v mateřských školách se řeší také po skončení elektronického zápisu. Jedná se o 100 míst v logopedických třídách, kam jsou děti zapsány na základě rozhodnutí speciálně-pedagogického centra.

O dalších 244 míst se rozšíří kapacity mateřských škol díky přístavbám. V neposlední řadě se musejí počítat i výše zmíněné rezervy, tedy cca 300 míst.

Celkově tak bude v mateřských školách 3444 míst pro děti, které se hlásí do mateřských škol v Brně. Z celkového počtu přibližně 4600 přihlášených dětí je 1250 dětí ve věku, kdy nedosáhnou k 31. srpnu 2017 tří let. Kapacity mateřských škol v Brně jsou tedy na příští rok dostačující.

Další kapacity také umožňují soukromé subjekty poskytující předškolní vzdělávání.

Novinku v přijímání dětí do mateřských škol zavádí novela školského zákona, kterou poslanci schválili loni před prázdninami. Zřizovatelé mateřských škol, tedy především obce, mají od školního roku 2017/18 povinnost zajistit místa pro všechny čtyřleté a od školního roku 2018/19 i pro tříleté děti. Součástí plnění této povinnosti obce je i přijetí vyhlášky, která stanoví spádové obvody mateřských škol.

Chcete si ověřit spádovost dětí k mateřské škole? Navštivte následující odkaz: http://gismb.tmapserver.cz/mapa/spadovost-skol/?lb=zm-brno&ly=sps_1%2Csps_2&c=-598156%3A-1160771&z=4 .
Sběr přihlášek proběhl na jednotlivých mateřských školách od 15. do 16. května 2017.
Přijímací řízení začnou od 22. května.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.05.2017 13:48
  • Datum poslední aktualizace: 18.05.2017 13:48
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design